Voor de huisartsenzorg

Hier vind je alles wat je moet weten over de meldcode en welke manieren er zijn om je kennis snel op te frissen. Om alert te blijven, is het zaak om kennis en vaardigheden regelmatig te blijven trainen.

Meldcode

Auteur: Roely Drijfhout  |  Leestijd: 3 minuten

Meer weten over signalen? Op de Signalenkaart vind je per leeftijdsgroep een overzicht van signalen die kúnnen wijzen op huiselijk geweld.

Werken met de meldcode is soms best lastig en moet zorgvuldig gebeuren. Onder de naam ‘Wijzer met de meldcode’ vind je een schat aan informatie in de vorm van vele praktijktips van professionals, informatie, oefeningen, webinarcompilaties, een themamagazine en een praktische gesprekshandreiking met herkenbare casussen.

De stappen van de meldcode

Voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden heeft de V&VN een meldcode ontwikkeld. Ook is er een richtlijn Kindermishandeling in de spoedeisende zorg ontwikkeld. Daarnaast is er er een beroepscode voor doktersassistenten.

Doktersassistenten/triagisten en POH

Artsen

De meldcode voor jouw beroepsgroep

Meer informatie over de kindcheck vind je hier. In dit dossier vind je ook een handleiding voor de uitvoering van de kindcheck.

De kindcheck is onderdeel van stap 1 van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en is dus verplicht, ook voor professionals binnen de huisartsenzorg. 

Toch is er in de praktijk vaak nog te weinig aandacht voor dit belangrijke onderdeel van de meldcode. Je voert de kindcheck uit als problemen van je volwassen cliënt de gezondheid, het welzijn of de veiligheid van minderjarige kinderen ernstig kunnen bedreigen. Je zorgt zo dat deze kinderen in beeld komen en dat zij en hun ouders de zorg en aandacht krijgen die nodig is.

De kindcheck

Een greep

Lees het gratis Augeo Magazine. Dit magazine, dat zich richt op iedereen die met kinderen werkt, verschijnt vijf keer per jaar en stimuleert de discussie over en de maatschappelijke betrokkenheid bij kindermishandeling. Via opiniërende bijdragen, ervaringsverhalen, interviews en columns. Daarnaast vind je in het blad voorbeelden van best practices, artikelen over beleidsontwikkelingen en wetenschappelijk onderzoek.

Augeo Magazine

TIP! Handige gespreksoefeningen

Tot en met december 2021 kun je gratis gebruik maken van handige gespreksoefeningen. Je oefent hiermee verschillende gespreksoefeningen die zijn toegepast op realistische casussen. In elke gespreksoefening (van ongeveer 30 minuten) oefen je de communicatietechnieken die houvast bieden bij het bespreken van mogelijke signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

De online cursus 'Is het thuis veilig?' voor doktersassistenten/triagisten bestaat uit een aantal korte oefeningen gebaseerd op praktijksituaties. De oefeningen sluiten aan op de cursus Werken met een meldcode. Het gaat om twee oefencasussen, een oefening gespreksvoering en een kennistoets.

Voor Huisartsen is er de cursus ‘Zijn de kinderen veilig?’ Deze cursus bevat vier verdiepende online oefencasussen, achtereenvolgens: De kindcheck, Vroegsignalering, inschatten & monitoren veiligheid en Praten met een jongere.

Wil je een van deze cursussen volgen, ga dan naar het ‘de pagina over huisartsenzorg’. Voor de huisartsenpost en grotere huisartsenpraktijken heeft Augeo Academy een lidmaatschap op maat, waar jij en je collega’s een passend cursusaanbod vinden. Ook voor Gezondheidscentra, met veel verschillende disciplines, is een passend aanbod ontwikkeld, waaronder cursussen voor fysio- en oefentherapeuten.

Voor blijvende aandacht voor kindermishandeling en huiselijk geweld: laat je scholen of doe een korte en praktische herhaalcursus. Heb je al een cursus Werken met een meldcode gevolgd, maar is het toch een beetje weggezakt?  De online herhaalcursus van Augeo behandelt in een uur voorbeelden uit de praktijk en de stappen van de meldcode. Als huisarts, POH (GGZ) of doktersassistent/triagist kun je oefenen met herkenbare voorbeelden uit jouw beroepspraktijk. Ook is er aandacht voor het herkennen van signalen van emotionele verwaarlozing en mishandeling. Aan de hand van filmpjes en casuïstiek kun je oefenen in het bespreken van je zorgen met ouders en vertellen dat je gaat melden, als dat noodzakelijk is.

Meer oefenen

Laat je scholen of doe een korte herhaalcursus

Auteur: Roely Drijfhout  |  Leestijd: 3 minuten

Voor de huisartsenzorg

Hier vind je alles wat je moet weten over de meldcode en welke manieren er zijn om je kennis snel op te frissen. Om alert te blijven, is het zaak om kennis en vaardigheden regelmatig te blijven trainen.

Meldcode

Meer weten over signalen? Op de Signalenkaart vind je per leeftijdsgroep een overzicht van signalen die kúnnen wijzen op huiselijk geweld.

Werken met de meldcode is soms best lastig en moet zorgvuldig gebeuren. Onder de naam ‘Wijzer met de meldcode’ vind je een schat aan informatie in de vorm van vele praktijktips van professionals, informatie, oefeningen, webinarcompilaties, een themamagazine en een praktische gesprekshandreiking met herkenbare casussen.

De stappen van de meldcode

Voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden heeft de V&VN een meldcode ontwikkeld. Ook is er een richtlijn Kindermishandeling in de spoedeisende zorg ontwikkeld. Daarnaast is er er een beroepscode voor doktersassistenten.

Doktersassistenten/triagisten en POH

Artsen

De meldcode voor jouw beroepsgroep

Meer informatie over de kindcheck vind je hier. In dit dossier vind je ook een handleiding voor de uitvoering van de kindcheck.

De kindcheck is onderdeel van stap 1 van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en is dus verplicht, ook voor professionals binnen de huisartsenzorg. 

Toch is er in de praktijk vaak nog te weinig aandacht voor dit belangrijke onderdeel van de meldcode. Je voert de kindcheck uit als problemen van je volwassen cliënt de gezondheid, het welzijn of de veiligheid van minderjarige kinderen ernstig kunnen bedreigen. Je zorgt zo dat deze kinderen in beeld komen en dat zij en hun ouders de zorg en aandacht krijgen die nodig is.

De kindcheck

Een greep

Lees het gratis Augeo Magazine. Dit magazine, dat zich richt op iedereen die met kinderen werkt, verschijnt vijf keer per jaar en stimuleert de discussie over en de maatschappelijke betrokkenheid bij kindermishandeling. Via opiniërende bijdragen, ervaringsverhalen, interviews en columns. Daarnaast vind je in het blad voorbeelden van best practices, artikelen over beleidsontwikkelingen en wetenschappelijk onderzoek.

Augeo Magazine

  • Je hebt met meerdere organisaties en dus belangen te maken. Creëer daarom een gezamenlijk denkkader waarbinnen je met z’n allen aan het werk wilt. 
  • Durf af te wijken. Soms is het nodig om een ander pad te kiezen dan gebruikelijk, als het kind dat nodig heeft.
  • Vermijd hokjesdenken en overleg wie wat oppakt. ‘Er is toch schoolmaatschappelijk werk?’ hoor ik weleens. Ja, maar soms moet er iets gebeuren wat meer in mijn expertise ligt. 
  • Zorg voor een open sfeer, waarin je kritisch mag reflecteren en elkaar feedback kunt geven.

Tips van Claire:

Tips van Marleen:

Claire: ‘Wat onze samenwerking oplevert? Een leerkracht merkte bijvoorbeeld dat een leerling zich enorm verantwoordelijk voelde voor een gezinslid dat ook bij ons op school zat en met wie het niet goed ging. De last die deze leerling voelde, was te groot om te dragen. Thuis bleek het voor beide kinderen onveilig te zijn. Dankzij een snelle interventie van Team op Maat krijgen zij nu een passende behandeling en begeleiding. Ouders en kinderen deden hun best om de situatie te verbeteren, wat hun onderlinge contact verbeterde. Daardoor namen de problemen af. Inmiddels gaat het met beide kinderen beter en is er steeds minder hulpverlening nodig.’

Marleen: ‘Vroeger zeiden ouders bij probleemsituaties vaak: waarom is er nog steeds niks ingezet, er moet nú iets gebeuren. Om dat te voorkomen, heeft Team op Maat veel aandacht voor preventie. We bespreken een probleem van een leerling zoveel mogelijk voordat het escaleert. Ik ga het gesprek aan met ouders, zodat ze kunnen meedenken over wat er nodig is om erger te voorkomen. Daardoor is er ook bij hen minder frustratie.’ 

Claire: ‘Mijn werk is leuker geworden door de samenwerking in Team op Maat. Ik heb er weer vertrouwen in dat we samen kunnen voorkomen dat problemen bij kinderen groter worden. Ook krijg ik energie van het samen kijken naar wat we kunnen doen voor een kind. We bundelen verschillende expertises en ondersteunen vanuit verschillende invalshoeken het systeem rondom het kind. Zo zoeken we ook weleens contact met buurtondersteuners en de politie. En het is prettig om samen terug te kijken op de geboekte resultaten. We zijn samen verantwoordelijk.’ 

‘Als vroeger een leerling vastliep, werd hij meestal doorgestuurd naar een hulporganisatie buiten de school. Ouders haakten vaak af’

TIP! Handige gespreksoefeningen

Tot en met december 2021 kun je gratis gebruik maken van handige gespreksoefeningen. Je oefent hiermee verschillende gespreksoefeningen die zijn toegepast op realistische casussen. In elke gespreksoefening (van ongeveer 30 minuten) oefen je de communicatietechnieken die houvast bieden bij het bespreken van mogelijke signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

De online cursus 'Is het thuis veilig?' voor doktersassistenten/triagisten bestaat uit een aantal korte oefeningen gebaseerd op praktijksituaties. De oefeningen sluiten aan op de cursus Werken met een meldcode. Het gaat om twee oefencasussen, een oefening gespreksvoering en een kennistoets.

Voor Huisartsen is er de cursus ‘Zijn de kinderen veilig?’ Deze cursus bevat vier verdiepende online oefencasussen, achtereenvolgens: De kindcheck, Vroegsignalering, inschatten & monitoren veiligheid en Praten met een jongere.

Wil je een van deze cursussen volgen, ga dan naar het ‘de pagina over huisartsenzorg’. Voor de huisartsenpost en grotere huisartsenpraktijken heeft Augeo Academy een lidmaatschap op maat, waar jij en je collega’s een passend cursusaanbod vinden. Ook voor Gezondheidscentra, met veel verschillende disciplines, is een passend aanbod ontwikkeld, waaronder cursussen voor fysio- en oefentherapeuten.

Meer oefenen

Voor blijvende aandacht voor kindermishandeling en huiselijk geweld: laat je scholen of doe een korte en praktische herhaalcursus. Heb je al een cursus Werken met een meldcode gevolgd, maar is het toch een beetje weggezakt?  De online herhaalcursus van Augeo behandelt in een uur voorbeelden uit de praktijk en de stappen van de meldcode. Als huisarts, POH (GGZ) of doktersassistent/triagist kun je oefenen met herkenbare voorbeelden uit jouw beroepspraktijk. Ook is er aandacht voor het herkennen van signalen van emotionele verwaarlozing en mishandeling. Aan de hand van filmpjes en casuïstiek kun je oefenen in het bespreken van je zorgen met ouders en vertellen dat je gaat melden, als dat noodzakelijk is.

Laat je scholen of doe een korte herhaalcursus

Augeo Magazine: Hét online tijdschrift over veilig opgroeien

Professionals en beleidsmakers bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen, onderzoeken, dilemma’s en besluiten rond de veiligheid van kinderen. Dat doet Augeo Foundation al 15 jaar met onder andere e-learnings, bijeenkomsten en Augeo Magazine. Ons magazine verschijnt 5x per jaar. Meld je aan om gratis abonnee te worden.
Volledig scherm