De meldcode helpt jou als professional zorgvuldig te handelen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. In vijf stappen wordt aangegeven wat je moet doen als je vermoedt dat een kind thuis in de knel zit.

Veel professionals voelen zich nog handelingsverlegen als ze signalen opvangen

Deel deze pagina

Deze editie is onderdeel van het project Wijzer met de meldcode dat Augeo in opdracht van het ministerie van VWS heeft uitgevoerd. In dit project zijn bijna drieduizend professionals gevraagd naar belemmeringen bij het toepassen van de meldcode en casussen waarin ze volgens het stappenplan hebben gehandeld. Daarnaast zijn in samenwerking met LVAK (de vereniging voor aandachtsfunctionarissen) vijftien online bijeenkomsten gehouden waarin een (wisselende) groep professionals uit verschillende beroepsgroepen met elkaar hebben gezocht naar goede voorbeelden en oplossingen om met de verschillende belemmeringen om te gaan. Alle informatie die het project heeft opgeleverd is terug te vinden op de website Wijzer met de meldcode.

In de praktijk valt dat helaas nog tegen. Hoewel de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling inmiddels tien jaar oud is, zijn er nog steeds organisaties die geen meldcode hebben. En veel professionals voelen zich nog handelingsverlegen als ze signalen opvangen. Onzekerheid en onduidelijkheid spelen daarin een belangrijke rol. Professionals laten zich weerhouden van het toepassen van de meldcode door vragen als: zie ik het wel goed? Wat als ik het mis heb? Wat kan ik doen? Heeft het wel zin om de meldcode te gebruiken?

Inmiddels weten we dat de meldcode een goed hulpmiddel is om zorgvuldig te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Professionals die gebruikmaken van de meldcode komen namelijk drie keer zo vaak in actie als collega’s die daar niet mee werken.

Met deze speciale editie willen we het gebruik van de meldcode een nieuwe impuls geven en jou als professional handvatten en tips bieden bij het nog beter toepassen ervan. Zodat kinderen en volwassenen die huiselijk geweld meemaken eerder gezien en geholpen worden.

Met een soortgelijk intro beginnen veel artikelen en websites die gaan over het belang van het werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Om je ervan te doordingen dat de kans groot is dat je als professional in je werk kinderen en volwassenen tegenkomt die huiselijk geweld meemaken. En dat je, als je geweld en verwaarlozing vroegtijdig signaleert, een belangrijke rol kunt spelen in het voorkomen van ernstige gevolgen, op korte én lange termijn. Als opmaat om uit te leggen dat het werken volgens de stappen van de meldcode je helpt om dat effectief en zorgvuldig te doen.

Is het nog nodig om het belang van ingrijpen bij huiselijk geweld en kindermishandeling uit te leggen?, vraag je je misschien af. Zo’n belangrijk en ingrijpend onderwerp, daarvoor sluiten we onze ogen en oren toch niet, daarvoor komen we toch als vanzelfsprekend in actie?

Voorwoord

3 min.

Edith Geurts

Voor veel kinderen in Nederland is ‘thuis’ niet de spreekwoordelijke veilige haven die het zou moeten zijn. Naar schatting worden jaarlijks tussen 90.000 en 127.000 kinderen thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt. En ongeveer 200.000 volwassenen zijn jaarlijks slachtoffer van ernstig lichamelijk of psychisch geweld door iemand uit hun huiselijke kring. De gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen ernstige en langdurige gevolgen hebben, soms zelfs levenslang.

10 jaar later

Hoofdredacteur Augeo Magazine

Edith Geurts

De meldcode helpt jou als professional zorgvuldig te handelen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. In vijf stappen wordt aangegeven wat je moet doen als je vermoedt dat een kind thuis in de knel zit.

Veel professionals voelen zich nog handelingsverlegen als ze signalen opvangen

In de praktijk valt dat helaas nog tegen. Hoewel de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling inmiddels tien jaar oud is, zijn er nog steeds organisaties die geen meldcode hebben. En veel professionals voelen zich nog handelingsverlegen als ze signalen opvangen. Onzekerheid en onduidelijkheid spelen daarin een belangrijke rol. Professionals laten zich weerhouden van het toepassen van de meldcode door vragen als: zie ik het wel goed? Wat als ik het mis heb? Wat kan ik doen? Heeft het wel zin om de meldcode te gebruiken?

Inmiddels weten we dat de meldcode een goed hulpmiddel is om zorgvuldig te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Professionals die gebruikmaken van de meldcode komen namelijk drie keer zo vaak in actie als collega’s die daar niet mee werken.

Met deze speciale editie willen we het gebruik van de meldcode een nieuwe impuls geven en jou als professional handvatten en tips bieden bij het nog beter toepassen ervan. Zodat kinderen en volwassenen die huiselijk geweld meemaken eerder gezien en geholpen worden.

Hoofdredacteur Augeo Magazine

Edith Geurts

Met een soortgelijk intro beginnen veel artikelen en websites die gaan over het belang van het werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Om je ervan te doordingen dat de kans groot is dat je als professional in je werk kinderen en volwassenen tegenkomt die huiselijk geweld meemaken. En dat je, als je geweld en verwaarlozing vroegtijdig signaleert, een belangrijke rol kunt spelen in het voorkomen van ernstige gevolgen, op korte én lange termijn. Als opmaat om uit te leggen dat het werken volgens de stappen van de meldcode je helpt om dat effectief en zorgvuldig te doen.

Is het nog nodig om het belang van ingrijpen bij huiselijk geweld en kindermishandeling uit te leggen?, vraag je je misschien af. Zo’n belangrijk en ingrijpend onderwerp, daarvoor sluiten we onze ogen en oren toch niet, daarvoor komen we toch als vanzelfsprekend in actie?

Voor veel kinderen in Nederland is ‘thuis’ niet de spreekwoordelijke veilige haven die het zou moeten zijn. Naar schatting worden jaarlijks tussen 90.000 en 127.000 kinderen thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt. En ongeveer 200.000 volwassenen zijn jaarlijks slachtoffer van ernstig lichamelijk of psychisch geweld door iemand uit hun huiselijke kring. De gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen ernstige en langdurige gevolgen hebben, soms zelfs levenslang.

10 jaar later

Deel deze pagina

Voorwoord

3 min.

Edith Geurts

Augeo Magazine: Hét online tijdschrift over veilig opgroeien

Professionals en beleidsmakers bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen, onderzoeken, dilemma’s en besluiten rond de veiligheid van kinderen. Dat doet Augeo Foundation al 15 jaar met onder andere e-learnings, bijeenkomsten en Augeo Magazine. Ons magazine verschijnt 5x per jaar. Meld je aan om gratis abonnee te worden.
Volledig scherm