Tip van een aandachts-functionaris:

‘Ik doorloop de meldcode samen met de medewerkers - dat haalt de drempel weg en vergroot het draagvlak. Bovendien zorgt herhaling ervoor dat de meldcode voor hen gaat leven.’

Lees meer tips en handvatten voor aandachtsfunctionarissen

De rol van de aandachtsfunctionaris is om de meldcode op de agenda te zetten én te houden op alle niveaus in de organisatie. Hoe kun je dat doen?

Voor aandachtsfunctionarissen

tip van een aandachts-functionaris:

‘Structureel aandacht voor het onderwerp werkt alleen als medewerkers scholing onder werktijd mogen volgen. Een leerpotje met tijd voor scholing zou een mogelijkheid kunnen zijn. En scholing in inwerkprogramma’s opnemen ook.’

Welke randvoorwaarden kun je scheppen om ervoor te zorgen dat je medewerkers goed zijn toegerust op het werken met de meldcode?

Voor organisaties

Ga je melden of niet melden? In stap 5 van de meldcode gaat het om het organiseren van hulp en/of melden bij Veilig Thuis.

Kijk aan de hand van deze twee mini-casussen wat jij zou doen.

Minicasus Wel of niet Melden

Hoe maak je een weging en hoe helpt het afwegingskader je daarbij? Lees de twee mini-casussen en ga in de schoenen van de professional staan. Wat zou jij doen? Heb je juist gehandeld volgens stap 4 van de meldcode?

Kijk aan de hand van deze twee mini-casussen wat jij zou doen.

Minicasus Informatie Wegen

TIP van een ERvaringsdeskundige:

‘Ik snap de aarzeling van de professional om door te vragen heel goed, maar ik wil van mijn klachten af. Stel, ik kom vaker bij de fysiotherapeut en er is duidelijk een link tussen mijn klachten en de stress thuis, dan moet hij daar toch ook naar vragen? Het kan zijn dat ik eerst boos op hem word, maar ik voel me dan door die vragen wel gezien.’

Lees meer tips en handvatten voor professionals

Bij het doorlopen van de meldcode kun je tegen verschillende dingen aanlopen, zoals het durven doorvragen naar de thuissituatie.

Voor professionals

Aanleiding voor reflectie

Deel deze pagina

  • de drempel om zorgen met de cliënt te bespreken;

  • onzekerheid rondom het uitwisselen van informatie met ketenpartners;

  • de aarzeling om de meldcode op te starten.

Klik hieronder voor de tips voor jouw doelgroep.

Bekijk ook deze mini-casussen

Dilemma’s die aan de orde kwamen, waren bijvoorbeeld:

Wat zou jij doen? Om jezelf te trainen in het toepassen van de meldcode, kun je oefenen met deze mini-casussen.

Augeo Foundation en de Vereniging voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling (LVAK) hebben in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een brede reflectie op de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling georganiseerd.

In het najaar van 2022 vonden vijftien online bijeenkomsten plaats met (wisselende) groepen professionals en aandachtsfunctionarissen uit verschillende beroepsgroepen, experts en ervaringsdeskundigen. De groepen gingen met elkaar in gesprek over uiteenlopende dilemma’s bij het toepassen van de meldcode.

tips

3 min.

Ditte van Haalen

Hoe werken anderen met de meldcode? Welke dilemma’s komen ze tegen? Wat werkt dan goed? Reflectiebijeenkomsten met mensen uit verschillende beroepsgroepen, leverden veel tips en handvatten op.

Nóg wijzer met de meldcode

Ga je melden of niet melden? In stap 5 van de meldcode gaat het om het organiseren van hulp en/of melden bij Veilig Thuis.

Kijk aan de hand van deze twee mini-casussen wat jij zou doen.

Minicasus Wel of niet Melden

Hoe maak je een weging en hoe helpt het afwegingskader je daarbij? Lees de twee mini-casussen en ga in de schoenen van de professional staan. Wat zou jij doen? Heb je juist gehandeld volgens stap 4 van de meldcode?

Kijk aan de hand van deze twee mini-casussen wat jij zou doen.

Minicasus Informatie Wegen

Wat zou jij doen? Om jezelf te trainen in het toepassen van de meldcode, kun je oefenen met deze mini-casussen.

Bekijk ook deze mini-casussen

Tip van een aandachts-functionaris:

‘Ik doorloop de meldcode samen met de medewerkers - dat haalt de drempel weg en vergroot het draagvlak. Bovendien zorgt herhaling ervoor dat de meldcode voor hen gaat leven.’

Lees meer tips en handvatten voor aandachtsfunctionarissen

De rol van de aandachtsfunctionaris is om de meldcode op de agenda te zetten én te houden op alle niveaus in de organisatie. Hoe kun je dat doen?

Voor aandachtsfunctionarissen

tip van een aandachts-functionaris:

‘Structureel aandacht voor het onderwerp werkt alleen als medewerkers scholing onder werktijd mogen volgen. Een leerpotje met tijd voor scholing zou een mogelijkheid kunnen zijn. En scholing in inwerkprogramma’s opnemen ook.’

Welke randvoorwaarden kun je scheppen om ervoor te zorgen dat je medewerkers goed zijn toegerust op het werken met de meldcode?

Voor organisaties

TIP van een ERvaringsdeskundige:

‘Ik snap de aarzeling van de professional om door te vragen heel goed, maar ik wil van mijn klachten af. Stel, ik kom vaker bij de fysiotherapeut en er is duidelijk een link tussen mijn klachten en de stress thuis, dan moet hij daar toch ook naar vragen? Het kan zijn dat ik eerst boos op hem word, maar ik voel me dan door die vragen wel gezien.’

Lees meer tips en handvatten voor professionals

Bij het doorlopen van de meldcode kun je tegen verschillende dingen aanlopen, zoals het durven doorvragen naar de thuissituatie.

Voor professionals

  • de drempel om zorgen met de cliënt te bespreken;

  • onzekerheid rondom het uitwisselen van informatie met ketenpartners;

  • de aarzeling om de meldcode op te starten.

Klik hieronder voor de tips voor jouw doelgroep.

Dilemma’s die aan de orde kwamen, waren bijvoorbeeld:

Augeo Foundation en de Vereniging voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling (LVAK) hebben in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een brede reflectie op de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling georganiseerd.

In het najaar van 2022 vonden vijftien online bijeenkomsten plaats met (wisselende) groepen professionals en aandachtsfunctionarissen uit verschillende beroepsgroepen, experts en ervaringsdeskundigen. De groepen gingen met elkaar in gesprek over uiteenlopende dilemma’s bij het toepassen van de meldcode.

Aanleiding voor reflectie

tips

3 min.

Ditte van Haalen

Hoe werken anderen met de meldcode? Welke dilemma’s komen ze tegen? Wat werkt dan goed? Reflectiebijeenkomsten met mensen uit verschillende beroepsgroepen, leverden veel tips en handvatten op.

Nóg wijzer met de meldcode

Deel deze pagina

Augeo Magazine: Hét online tijdschrift over veilig opgroeien

Professionals en beleidsmakers bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen, onderzoeken, dilemma’s en besluiten rond de veiligheid van kinderen. Dat doet Augeo Foundation al 15 jaar met onder andere e-learnings, bijeenkomsten en Augeo Magazine. Ons magazine verschijnt 5x per jaar. Meld je aan om gratis abonnee te worden.
Volledig scherm