COLOFON

ZonMw: Valesca Kuling (gasthoofdredactie)

Augeo: Edith Geurts (hoofdredactie en coördinatie)

Advies: Marlies Star, Marjet van der Vegt en Marga Haagmans

Teksten: Mariëlle van Bussel, Annemarie van Dijk, Ditty Eimers, Edith Geurts, Jessica Maas, Eva Prins, Annette Wiesman

Eindredactie: Hanneke Karssen

Ontwerp en opmaak: InGraphic

Aan dit nummer werkten mee:

Augeo Foundation wil dat kinderen veilig en veerkrachtig opgroeien. Juist kinderen die ingrijpende ervaringen meemaken moeten zich gezien, gehoord en gesteund weten. Zodat zij herstellen van hun ervaringen en zich verder kunnen ontwikkelen. Wij bundelen hiervoor kennis  over ingrijpende ervaringen, veerkracht en effectieve steun. Daarmee ontwikkelen we online cursussen, voorlichtingsmaterialen, kennissessies en praktische hulpmiddelen. Ook initiëren we projecten waarmee kinderen en jongeren hun veerkracht kunnen versterken.

Over Augeo

ZonMw investeert in onderzoek en innovaties om bij te dragen aan kennis en kunde van professionals die zich bezighouden met preventie en opvoed- en jeugdhulp voor kinderen en gezinnen. Zodat kinderen en jongeren veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Dat gebeurt via uiteenlopende programma’s. Deze bestrijken een heel scala aan maatschappelijke onderwerpen. Van kindermishandeling tot leefstijl. En van opvoedingsondersteuning tot ernstige gedragsproblemen.

Over ZonMw

Deze editie van Augeo Magazine is een gezamenlijke uitgave van Augeo Foundation en ZonMw.

Augeo Foundation wil dat kinderen veilig en veerkrachtig opgroeien. Juist kinderen die ingrijpende ervaringen meemaken moeten zich gezien, gehoord en gesteund weten. Zodat zij herstellen van hun ervaringen en zich verder kunnen ontwikkelen. Wij bundelen hiervoor kennis  over ingrijpende ervaringen, veerkracht en effectieve steun. Daarmee ontwikkelen we online cursussen, voorlichtingsmaterialen, kennissessies en praktische hulpmiddelen. Ook initiëren we projecten waarmee kinderen en jongeren hun veerkracht kunnen versterken.

Over Augeo

ZonMw investeert in onderzoek en innovaties om bij te dragen aan kennis en kunde van professionals die zich bezighouden met preventie en opvoed- en jeugdhulp voor kinderen en gezinnen. Zodat kinderen en jongeren veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Dat gebeurt via uiteenlopende programma’s. Deze bestrijken een heel scala aan maatschappelijke onderwerpen. Van kindermishandeling tot leefstijl. En van opvoedingsondersteuning tot ernstige gedragsproblemen.

Over ZonMw

ZonMw: Valesca Kuling (gasthoofdredactie)

Augeo: Edith Geurts (hoofdredactie en coördinatie)

Advies: Marlies Star, Marjet van der Vegt en Marga Haagmans

Teksten: Mariëlle van Bussel, Annemarie van Dijk, Ditty Eimers, Edith Geurts, Jessica Maas, Eva Prins, Annette Wiesman

Eindredactie: Hanneke Karssen

Ontwerp en opmaak: InGraphic

Aan dit nummer werkten mee:

Deze editie van Augeo Magazine is een gezamenlijke uitgave van Augeo Foundation en ZonMw.

COLOFON

Augeo Magazine: Hét online tijdschrift over veilig opgroeien

Professionals en beleidsmakers bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen, onderzoeken, dilemma’s en besluiten rond de veiligheid van kinderen. Dat doet Augeo Foundation al 15 jaar met onder andere e-learnings, bijeenkomsten en Augeo Magazine. Ons magazine verschijnt 5x per jaar. Meld je aan om gratis abonnee te worden.
Volledig scherm