Werken aan veiligheid in gezinnen

Zorgen dat het weer veilig wordt en blijft, samen met het gezin en de mensen eromheen. Dat is de taak waar veel professionals in de jeugdzorg, jeugdhulp of GGZ voor staan. In dit magazine vind je informatie, verhalen en inspirerende voorbeelden over hoe het professionals lukt een succesvolle bijdrage te leveren aan het veilig opgroeien van kinderen.

JEUGDZORG SPECIAL - september 2021

Het idee voor deze special van Augeo Magazine ontstond in een gesprek tussen Augeo Foundation (stichting voor veilig opgroeien) en Expect Jeugd - Expertisecentrum Partners voor Jeugd (voorheen Expertisecentrum William Schrikker). Aanleiding was de oproep van Augeo’s Jongerentaskforce om in Augeo Magazine meer aandacht te besteden aan hulp na het signaleren van kindermishandeling. Wat werkt? Wat is belangrijk voor kinderen en ouders? We besloten een special te maken waarin de hulp aan gezinnen centraal staat.

Roely Drijfhout
Inhoudsdeskundige bij Augeo Foundation

Ingrid ten Berge
Directeur van Expect Jeugd - Expertisecentrum Partners voor Jeugd (voorheen Expertisecentrum William Schrikker)

Voorwoord

In deze special laten we experts, professionals, ouders en kinderen aan het woord over wat wél werkt in het weer veilig laten opgroeien van kinderen. We laten ons inspireren door verhalen uit de praktijk: verhalen van professionals en cliënten over welke aanpak voor hen werkt en hoe kinderen daarvan profiteren. Ondersteund door kennis van experts. In deze verhalen vallen twee essentiële factoren op: het belang van samenwerken en de kracht van persoonlijke verbinding. Het gaat niet alleen om ‘wat werkt’, maar vooral om ‘wie werkt’.  

De kern van het beschermen van kinderen is wellicht slechts in twee woorden te vatten: er zijn. Er zijn voor het kind dat zich niet gezien en gehoord voelt, of voor de ouder die het vertrouwen en de hoop in zichzelf en de ander is kwijtgeraakt. Er zijn gaat niet over instrumenten, protocollen en methodieken. Het is niet iets wat je kan leren uit een boekje of op een training. Er zijn gaat over waarden, houding en vaardigheden. Over oprecht geïnteresseerd en nieuwsgierig zijn. Over echt luisteren en de ander serieus nemen. Over grenzen kunnen én durven stellen zonder de ander te veroordelen. Over hoop, vertrouwen en toekomstperspectief geven. 

De verhalen in deze special laten zien dat het beschermen van kinderen vooral mensenwerk is. Werk van betrokken, bevlogen en vakbekwame professionals die zich inzetten om het verschil te maken voor kinderen en ouders. We hopen dat deze verhalen jou als jeugdzorgprofessional inspireren en stimuleren om ook in jouw werk het verschil te maken.

Ingrid ten Berge & Roely Drijfhout, gast-hoofdredacteuren

Het gaat niet alleen om ‘wat werkt’, maar vooral om ‘wie werkt’

De jeugdzorg komt vaak negatief in het nieuws, er gaat veel mis. Dat ervaren ook de professionals zelf. De spotlights richten zich vaak op de gezinsdrama’s, op het ontbreken van passende hulp, op steeds wisselende hulpverleners in gezinnen. Dat daar aandacht voor wordt gevraagd is terecht, want kinderen en ouders verdienen de best mogelijke hulp. Maar er zijn ook veel succesverhalen en goede voorbeelden die het waard zijn om te laten zien. Er gaat heel veel goed.

Jeugdzorg vraagt om vakmanschap. Vakmanschap bij het beoordelen van veiligheid, zoals blijkt uit de column van Jan Pieter Meijer, bij het balanceren tussen de veiligheid van het kind en de samenwerking met het gezin (zie ons achtergrondverhaal), in het motiveren van ouders en kinderen om te veranderen en ze ook het vertrouwen en de hoop te geven dat ze dat kunnen, zoals geïnterviewden op verschillende plekken in ons magazine vertellen.

Leestijd: 2 minuten

Kinderen die opgroeien in een onveilige thuissituatie, hebben mensen om zich heen nodig. Mensen die signaleren wat er niet goed gaat en actie ondernemen. Jeugdzorgprofessionals kunnen daarin het verschil maken. In de wijkteams, jeugdzorg en (jeugd-)GGZ zetten zij zich dagelijks met hart en ziel in voor kinderen en ouders. Om te zorgen dat het veilig wordt, veilig blijft en dat het met alle gezinsleden weer goed gaat.

Veiligheid terugbrengen in gezinnen, wat werkt nu echt?

Oproep van jongeren

Oprechte interesse en nieuwsgierigheid

Werken aan veiligheid in gezinnen

Zorgen dat het weer veilig wordt en blijft, samen met het gezin en de mensen eromheen. Dat is de taak waar veel professionals in de jeugdzorg, jeugdhulp of GGZ voor staan. In dit magazine vind je informatie, verhalen en inspirerende voorbeelden over hoe het professionals lukt een succesvolle bijdrage te leveren aan het veilig opgroeien van kinderen.

JEUGDZORG SPECIAL - september 2021

Roely Drijfhout
Inhoudsdeskundige bij Augeo Foundation

Het idee voor deze special van Augeo Magazine ontstond in een gesprek tussen Augeo Foundation (stichting voor veilig opgroeien) en Expect Jeugd - Expertisecentrum Partners voor Jeugd (voorheen Expertisecentrum William Schrikker). Aanleiding was de oproep van Augeo’s Jongerentaskforce om in Augeo Magazine meer aandacht te besteden aan hulp na het signaleren van kindermishandeling. Wat werkt? Wat is belangrijk voor kinderen en ouders? We besloten een special te maken waarin de hulp aan gezinnen centraal staat.

Voorwoord

Leestijd: 2 minuten

Kinderen die opgroeien in een onveilige thuissituatie, hebben mensen om zich heen nodig. Mensen die signaleren wat er niet goed gaat en actie ondernemen. Jeugdzorgprofessionals kunnen daarin het verschil maken. In de wijkteams, jeugdzorg en (jeugd-)GGZ zetten zij zich dagelijks met hart en ziel in voor kinderen en ouders. Om te zorgen dat het veilig wordt, veilig blijft en dat het met alle gezinsleden weer goed gaat.

Veiligheid terugbrengen in gezinnen, wat werkt nu echt?

De jeugdzorg komt vaak negatief in het nieuws, er gaat veel mis. Dat ervaren ook de professionals zelf. De spotlights richten zich vaak op de gezinsdrama’s, op het ontbreken van passende hulp, op steeds wisselende hulpverleners in gezinnen. Dat daar aandacht voor wordt gevraagd is terecht, want kinderen en ouders verdienen de best mogelijke hulp. Maar er zijn ook veel succesverhalen en goede voorbeelden die het waard zijn om te laten zien. Er gaat heel veel goed.

Jeugdzorg vraagt om vakmanschap. Vakmanschap bij het beoordelen van veiligheid, zoals blijkt uit de column van Jan Pieter Meijer, bij het balanceren tussen de veiligheid van het kind en de samenwerking met het gezin (zie ons achtergrondverhaal), in het motiveren van ouders en kinderen om te veranderen en ze ook het vertrouwen en de hoop te geven dat ze dat kunnen, zoals geïnterviewden op verschillende plekken in ons magazine vertellen.

Oproep van jongeren

Het gaat niet alleen om ‘wat werkt’, maar vooral om ‘wie werkt’

In deze special laten we experts, professionals, ouders en kinderen aan het woord over wat wél werkt in het weer veilig laten opgroeien van kinderen. We laten ons inspireren door verhalen uit de praktijk: verhalen van professionals en cliënten over welke aanpak voor hen werkt en hoe kinderen daarvan profiteren. Ondersteund door kennis van experts. In deze verhalen vallen twee essentiële factoren op: het belang van samenwerken en de kracht van persoonlijke verbinding. Het gaat niet alleen om ‘wat werkt’, maar vooral om ‘wie werkt’.  

Oprechte interesse en nieuwsgierigheid

De kern van het beschermen van kinderen is wellicht slechts in twee woorden te vatten: er zijn. Er zijn voor het kind dat zich niet gezien en gehoord voelt, of voor de ouder die het vertrouwen en de hoop in zichzelf en de ander is kwijtgeraakt. Er zijn gaat niet over instrumenten, protocollen en methodieken. Het is niet iets wat je kan leren uit een boekje of op een training. Er zijn gaat over waarden, houding en vaardigheden. Over oprecht geïnteresseerd en nieuwsgierig zijn. Over echt luisteren en de ander serieus nemen. Over grenzen kunnen én durven stellen zonder de ander te veroordelen. Over hoop, vertrouwen en toekomstperspectief geven. 

De verhalen in deze special laten zien dat het beschermen van kinderen vooral mensenwerk is. Werk van betrokken, bevlogen en vakbekwame professionals die zich inzetten om het verschil te maken voor kinderen en ouders. We hopen dat deze verhalen jou als jeugdzorgprofessional inspireren en stimuleren om ook in jouw werk het verschil te maken.

Ingrid ten Berge & Roely Drijfhout, gast-hoofdredacteuren

Ingrid ten Berge
Directeur van Expect Jeugd - Expertisecentrum Partners voor Jeugd (voorheen Expertisecentrum William Schrikker)

Augeo Magazine: Hét online tijdschrift over veilig opgroeien

Professionals en beleidsmakers bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen, onderzoeken, dilemma’s en besluiten rond de veiligheid van kinderen. Dat doet Augeo Foundation al 15 jaar met onder andere e-learnings, bijeenkomsten en Augeo Magazine. Ons magazine verschijnt 5x per jaar. Meld je aan om gratis abonnee te worden.
Volledig scherm