De rol van huisartsen

Ook huisartsen kunnen een belangrijke rol spelen in het vergroten van (gezondheids)kansen van kinderen en ouders in de eerste 1000 dagen. In het bijzonder door gezinnen in kwetsbare situaties vroegtijdig te herkennen, te ondersteunen en te verwijzen. In de factsheet Kansrijke Start voor de huisartsenpraktijk lees je er meer over.

Intensieve samenwerking tussen medisch en sociaal domein

Volgens de Jeugdwet hebben gemeenten een verantwoordelijkheid in de aanpak van kindermishandeling. Hoe werken het medisch en sociaal domein het beste samen als het gaat om preventie bij jonge gezinnen? Lianne Verstraten en Sandra Mustert, beleidsadviseurs bij verschillende GGD’s, vertellen in dit interview met Augeo Magazine over preventie van problemen bij jonge gezinnen en hun ervaringen met het programma Kansrijke Start.

Bewust (niet) zwanger

Zo’n 20 tot 25 procent van de vrouwen raakt in haar leven onbedoeld zwanger. Onbedoelde zwangerschappen komen vaker voor bij stellen met financiële zorgen, onveilige thuissituaties en/of beperkte kennis over seksualiteit en anticonceptie. Vanwege de belangrijke basis die in de eerste 1000 dagen van een mensenleven wordt gelegd, wordt er veel geïnvesteerd in bewustwording en het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen. Elke professional kan vanuit zijn eigen vakgebied hieraan bijdragen door een open gesprek te voeren over gezond zwanger worden, of (nog even) niet.

Het programma Nu niet zwanger heeft daarvoor een digitale praatplaat ontwikkeld met een bijbehorende handleiding.

De wegwijzer Gezond zwanger worden van Kansrijke Start geeft vervolgens handelingsopties als een cliënt het komende jaar wel of niet zwanger wil worden.

GGD Amsterdam maakte de oorzaken, gevolgen en beschermende factoren van bestaansonzekerheid in de eerste 1000 dagen inzichtelijk in deze infographic:

‘We ondersteunen bepaalde ouders in de eerste 1000 dagen onder andere met versnelde schuldsanering, financiële steun en advies over borstvoeding,’ vertelt Linda Leijdekker, adviseur bij GGD Amsterdam, in de video (13.14 min.) hiernaast over de initiatieven die het programma Gezonde & Kansrijke Start Amsterdam.

Deel deze pagina:

Als ouders zorgen hebben over bijvoorbeeld geld of huisvesting beïnvloedt dat de ontwikkeling van hun kinderen. Bestaanszekerheid is dus een belangrijke voorwaarde voor een kansrijke start. In Amsterdam worden jonge gezinnen op verschillende manieren geholpen.

Bestaanszekerheid:
zéker in de eerste 1000 dagen

In de praktijk

15 min.

Edith Geurts

Zo zorgt Amsterdam voor een kansrijke start

Unieke ontwikkelkansen

Bron: infographic Bestaansonzekerheid in de 1e 1000 dagen, GGD Amsterdam

Daarmee hangen ook weer andere problemen samen, zoals psychische problemen, eenzaamheid of chronische ziekte van ouders. De verschillende problemen kunnen elkaar versterken en extra risico geven op schade bij een (ongeboren) kind.

Ouders kunnen als gevolg van bestaansonzekerheid veel zorgen hebben en langdurige, hevige stress ervaren. Ze komen in een overlevingsstand, waardoor ze vaak minder goed functioneren. Zo kan hun ‘doenvermogen’ verminderen, waardoor zij bijvoorbeeld afspraken vergeten, moeite hebben met plannen en organiseren en ‘verkeerde’ keuzes maken. Ook kan hun opvoedcapaciteiten afnemen. Doordat hun problemen hen zo in beslag nemen kan het zijn dat ze minder (emotioneel) beschikbaar zijn voor hun kind en er dat sprake is van minder positieve interactie en ontwikkelingsstimulatie.

Bij bestaansonzekerheid gaat het over een gebrek aan middelen om te voorzien in de basale behoeften. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om financiële problemen, tekorten aan (gezonde) voeding, huisvestingsproblemen en minder (medische) zorg. Daarmee hangen ook weer andere problemen samen, zoals psychische problemen, eenzaamheid of chronische ziekte van ouders. De verschillende problemen kunnen elkaar versterken en extra risico geven op schade bij een (ongeboren) kind.

Deel deze pagina:

De rol van huisartsen

Ook huisartsen kunnen een belangrijke rol spelen in het vergroten van (gezondheids)kansen van kinderen en ouders in de eerste 1000 dagen. In het bijzonder door gezinnen in kwetsbare situaties vroegtijdig te herkennen, te ondersteunen en te verwijzen. In de factsheet Kansrijke Start voor de huisartsenpraktijk lees je er meer over.

Bewust (niet) zwanger

Zo’n 20 tot 25 procent van de vrouwen raakt in haar leven onbedoeld zwanger. Onbedoelde zwangerschappen komen vaker voor bij stellen met financiële zorgen, onveilige thuissituaties en/of beperkte kennis over seksualiteit en anticonceptie. Vanwege de belangrijke basis die in de eerste 1000 dagen van een mensenleven wordt gelegd, wordt er veel geïnvesteerd in bewustwording en het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen. Elke professional kan vanuit zijn eigen vakgebied hieraan bijdragen door een open gesprek te voeren over gezond zwanger worden, of (nog even) niet.

Het programma Nu niet zwanger heeft daarvoor een digitale praatplaat ontwikkeld met een bijbehorende handleiding.

De wegwijzer Gezond zwanger worden van Kansrijke Start geeft vervolgens handelingsopties als een cliënt het komende jaar wel of niet zwanger wil worden.

Intensieve samenwerking tussen medisch en sociaal domein

Volgens de Jeugdwet hebben gemeenten een verantwoordelijkheid in de aanpak van kindermishandeling. Hoe werken het medisch en sociaal domein het beste samen als het gaat om preventie bij jonge gezinnen? Lianne Verstraten en Sandra Mustert, beleidsadviseurs bij verschillende GGD’s, vertellen in dit interview met Augeo Magazine over preventie van problemen bij jonge gezinnen en hun ervaringen met het programma Kansrijke Start.

GGD Amsterdam maakte de oorzaken, gevolgen en beschermende factoren van bestaansonzekerheid in de eerste 1000 dagen inzichtelijk in deze infographic:

Bron: infographic Bestaansonzekerheid in de 1e 1000 dagen, GGD Amsterdam

Daarmee hangen ook weer andere problemen samen, zoals psychische problemen, eenzaamheid of chronische ziekte van ouders. De verschillende problemen kunnen elkaar versterken en extra risico geven op schade bij een (ongeboren) kind.

Ouders kunnen als gevolg van bestaansonzekerheid veel zorgen hebben en langdurige, hevige stress ervaren. Ze komen in een overlevingsstand, waardoor ze vaak minder goed functioneren. Zo kan hun ‘doenvermogen’ verminderen, waardoor zij bijvoorbeeld afspraken vergeten, moeite hebben met plannen en organiseren en ‘verkeerde’ keuzes maken. Ook kan hun opvoedcapaciteiten afnemen. Doordat hun problemen hen zo in beslag nemen kan het zijn dat ze minder (emotioneel) beschikbaar zijn voor hun kind en er dat sprake is van minder positieve interactie en ontwikkelingsstimulatie.

Bij bestaansonzekerheid gaat het over een gebrek aan middelen om te voorzien in de basale behoeften. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om financiële problemen, tekorten aan (gezonde) voeding, huisvestingsproblemen en minder (medische) zorg. Daarmee hangen ook weer andere problemen samen, zoals psychische problemen, eenzaamheid of chronische ziekte van ouders. De verschillende problemen kunnen elkaar versterken en extra risico geven op schade bij een (ongeboren) kind.

Unieke ontwikkelkansen

Als ouders zorgen hebben over bijvoorbeeld geld of huisvesting beïnvloedt dat de ontwikkeling van hun kinderen. Bestaanszekerheid is dus een belangrijke voorwaarde voor een kansrijke start. In Amsterdam worden jonge gezinnen op verschillende manieren geholpen.

Zo zorgt Amsterdam voor een kansrijke start

‘We ondersteunen bepaalde ouders in de eerste 1000 dagen onder andere met versnelde schuldsanering, financiële steun en advies over borstvoeding,’ vertelt Linda Leijdekker, adviseur bij GGD Amsterdam, in de video (13.14 min.) hiernaast over de initiatieven die het programma Gezonde & Kansrijke Start Amsterdam.

Bestaanszekerheid:
zéker in de eerste 1000 dagen

In de praktijk

15 min.

Edith Geurts

Augeo Magazine: Hét online tijdschrift over veilig opgroeien

Professionals en beleidsmakers bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen, onderzoeken, dilemma’s en besluiten rond de veiligheid van kinderen. Dat doet Augeo Foundation al 15 jaar met onder andere e-learnings, bijeenkomsten en Augeo Magazine. Ons magazine verschijnt 5x per jaar. Meld je aan om gratis abonnee te worden.
Volledig scherm