Colofon

Veilig en veerkrachtig opgroeien

Augeo magazine is een uitgave van Augeo Foundation en Augeo Academy.

De kinderen op de foto’s zijn modellen, tenzij anders vermeld.

Wij bundelen hiervoor kennis - van ervaringsdeskundigen, wetenschappers en professionals - over ingrijpende ervaringen, veerkracht en effectieve steun. Daarmee ontwikkelen we online cursussen, voorlichtingsmaterialen, kennissessies en praktische hulpmiddelen. We zorgen ervoor dat steeds meer professionals, ouders en kinderen deze materialen gebruiken. Ook initiëren we projecten waarmee kinderen en jongeren hun veerkracht kunnen versterken, bijvoorbeeld via vaardigheidstrainingen, sport en sociale steun.

Over Augeo

Volg ons op social media:

Augeo Foundation wil dat kinderen veilig en veerkrachtig opgroeien. Juist kinderen die ingrijpende ervaringen meemaken moeten zich gezien, gehoord en gesteund weten. Zodat zij herstellen van hun ervaringen en zich verder kunnen ontwikkelen.

Hoofdredacteur & coördinatie
Edith Geurts

Teksten
Mariëlle van Bussel, Annemarie van Dijk, Edith Geurts, Jessica Maas, Krista Okma, Annette Wiesman, Annelies van der Woude

Advies
Melissa Bastiaan, Marjon Donkers, Nic Drion, Roely Drijfhout, Ditte van Haalen, Ytje Minke Hokwerda, Elke van Huffelen, Marjolijn van de Merwe, Roelie van der Poel

Beeld
Hüsne Afsar, Annebet Nolen

Eindredactie
Hanneke Karssen

Ontwerp en opmaak
InGraphic

Aan dit nummer werkten mee

Volg ons op social media:

Augeo magazine is een uitgave van Augeo Foundation en Augeo Academy.

De kinderen op de foto’s zijn modellen, tenzij anders vermeld.

Veilig en veerkrachtig opgroeien

Wij bundelen hiervoor kennis - van ervaringsdeskundigen, wetenschappers en professionals - over ingrijpende ervaringen, veerkracht en effectieve steun. Daarmee ontwikkelen we online cursussen, voorlichtingsmaterialen, kennissessies en praktische hulpmiddelen. We zorgen ervoor dat steeds meer professionals, ouders en kinderen deze materialen gebruiken. Ook initiëren we projecten waarmee kinderen en jongeren hun veerkracht kunnen versterken, bijvoorbeeld via vaardigheidstrainingen, sport en sociale steun.

Augeo Foundation wil dat kinderen veilig en veerkrachtig opgroeien. Juist kinderen die ingrijpende ervaringen meemaken moeten zich gezien, gehoord en gesteund weten. Zodat zij herstellen van hun ervaringen en zich verder kunnen ontwikkelen.

Colofon

Over Augeo

Hoofdredacteur & coördinatie
Edith Geurts

Teksten
Mariëlle van Bussel, Annemarie van Dijk, Edith Geurts, Jessica Maas, Krista Okma, Annette Wiesman, Annelies van der Woude

Advies
Melissa Bastiaan, Marjon Donkers, Nic Drion, Roely Drijfhout, Ditte van Haalen, Ytje Minke Hokwerda, Elke van Huffelen, Marjolijn van de Merwe, Roelie van der Poel

Beeld
Hüsne Afsar, Annebet Nolen

Eindredactie
Hanneke Karssen

Ontwerp en opmaak
InGraphic

Aan dit nummer werkten mee

Augeo Magazine: Hét online tijdschrift over veilig opgroeien

Professionals en beleidsmakers bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen, onderzoeken, dilemma’s en besluiten rond de veiligheid van kinderen. Dat doet Augeo Foundation al 15 jaar met onder andere e-learnings, bijeenkomsten en Augeo Magazine. Ons magazine verschijnt 5x per jaar. Meld je aan om gratis abonnee te worden.
Volledig scherm