Gender - de beelden, opvattingen en verwachtingen die we hebben van mannelijkheid en vrouwelijkheid - speelt een grote rol in het ontstaan en blijven bestaan van huiselijk geweld. Hoe? En op welke manier kun je daar als professional rekening mee houden? Dat lees je in deze speciale editie.

Gender en huiselijk geweld

SPECIAL - MAART 2022

VOORWOORD

Een brede inzet is nodig. Van maatschappelijk debat tot wetgeving - en alles daar tussenin 

Ruim 11.000 keer te veel

Leestijd: 1,5 minuut

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Maarten van Ooijen

Als je het niet zelf hebt meegemaakt, is het moeilijk voor te stellen: dat een relatie die in liefde begint, in geweld kan eindigen. En toch gebeurt het - veel te vaak. Elk jaar zoeken ruim 11.000 personen hun toevlucht in een opvanghuis omdat zij niet veilig zijn in hun eigen huis. Dat zijn er ruim 11.000 te veel. Iedereen zou zich veilig moeten kunnen voelen - zeker thuis. Maar zolang de werkelijkheid zich niet voegt naar onze wensen, moeten we er alles aan doen om partnergeweld te bestrijden. Dat gebeurt op veel manieren, door veel mensen. Dit magazine geeft daar verschillende inspirerende voorbeelden van.

Het vorige kabinet heeft stevige richtlijnen opgesteld en een begin gemaakt met ondersteuning van een gendersensitieve aanpak. Ik wil op die weg door en zet me hiervoor in. Dat doe ik samen met de betrokken collega’s van de Ministeries van Justitie en Veiligheid, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Om daadwerkelijk een verandering teweeg te brengen, is een brede inzet nodig. Van een maatschappelijk debat over rolopvattingen die zijn gebaseerd op sekse, tot wetgeving - en alles daar tussenin.

Een van de belangrijkste schakels in deze keten zijn de professionals. Zij spreken de plegers en de slachtoffers. Zij horen de verhalen en zij doen de interventies. Dat is ongelooflijk belangrijk werk, dat van grote invloed kan zijn op de levens van mensen. Professionals kunnen weliswaar niet voorkomen dat een relatie die ooit in liefde begon, ook weer eindigt. Maar ze kunnen wel vrouwen helpen weerbaarder te worden tegen geweld - in welke vorm dan ook.

Ik weet zeker dat dit magazine daar een bijdrage aan levert. Heel veel dank daarvoor!

Een van de belangrijke inzichten is dat gender een belangrijke rol speelt bij de aanpak van partnergeweld. We hebben lang gedacht dat we met een genderneutrale aanpak de juiste dingen deden. Dat blijkt niet zo te zijn. Mannen en vrouwen zijn gelijk maar niet hetzelfde. De verschillen tussen mannen en vrouwen vragen dus om een verschillende aanpak van partnergeweld.

Zo spelen sociaal-culturele rolopvattingen die gebaseerd zijn op sekse een belangrijke rol in het ontstaan en het in standhouden van geweld. Rolopvattingen kunnen leiden tot ongelijkheden, afhankelijkheden, machtsverschillen en controle. Door hiermee rekening te houden, kunnen we de aanpak effectiever maken.

SPECIAL - MAART 2022

Gender en huiselijk geweld

Gender - de beelden, opvattingen en verwachtingen die we hebben van mannelijkheid en vrouwelijkheid - speelt een grote rol in het ontstaan en blijven bestaan van huiselijk geweld. Hoe? En op welke manier kun je daar als professional rekening mee houden? Dat lees je in deze speciale editie.

Het vorige kabinet heeft stevige richtlijnen opgesteld en een begin gemaakt met ondersteuning van een gendersensitieve aanpak. Ik wil op die weg door en zet me hiervoor in. Dat doe ik samen met de betrokken collega’s van de Ministeries van Justitie en Veiligheid, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Om daadwerkelijk een verandering teweeg te brengen, is een brede inzet nodig. Van een maatschappelijk debat over rolopvattingen die zijn gebaseerd op sekse, tot wetgeving - en alles daar tussenin.

Een van de belangrijkste schakels in deze keten zijn de professionals. Zij spreken de plegers en de slachtoffers. Zij horen de verhalen en zij doen de interventies. Dat is ongelooflijk belangrijk werk, dat van grote invloed kan zijn op de levens van mensen. Professionals kunnen weliswaar niet voorkomen dat een relatie die ooit in liefde begon, ook weer eindigt. Maar ze kunnen wel vrouwen helpen weerbaarder te worden tegen geweld - in welke vorm dan ook.

Ik weet zeker dat dit magazine daar een bijdrage aan levert. Heel veel dank daarvoor!

Een brede inzet is nodig. Van maatschappelijk debat tot wetgeving - en alles daar tussenin 

Een van de belangrijke inzichten is dat gender een belangrijke rol speelt bij de aanpak van partnergeweld. We hebben lang gedacht dat we met een genderneutrale aanpak de juiste dingen deden. Dat blijkt niet zo te zijn. Mannen en vrouwen zijn gelijk maar niet hetzelfde. De verschillen tussen mannen en vrouwen vragen dus om een verschillende aanpak van partnergeweld.

Zo spelen sociaal-culturele rolopvattingen die gebaseerd zijn op sekse een belangrijke rol in het ontstaan en het in standhouden van geweld. Rolopvattingen kunnen leiden tot ongelijkheden, afhankelijkheden, machtsverschillen en controle. Door hiermee rekening te houden, kunnen we de aanpak effectiever maken.

Als je het niet zelf hebt meegemaakt, is het moeilijk voor te stellen: dat een relatie die in liefde begint, in geweld kan eindigen. En toch gebeurt het - veel te vaak. Elk jaar zoeken ruim 11.000 personen hun toevlucht in een opvanghuis omdat zij niet veilig zijn in hun eigen huis. Dat zijn er ruim 11.000 te veel. Iedereen zou zich veilig moeten kunnen voelen - zeker thuis. Maar zolang de werkelijkheid zich niet voegt naar onze wensen, moeten we er alles aan doen om partnergeweld te bestrijden. Dat gebeurt op veel manieren, door veel mensen. Dit magazine geeft daar verschillende inspirerende voorbeelden van.

Ruim 11.000 keer te veel

Leestijd: 1,5 minuut

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Maarten van Ooijen

VOORWOORD

Augeo Magazine: Hét online tijdschrift over veilig opgroeien

Professionals en beleidsmakers bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen, onderzoeken, dilemma’s en besluiten rond de veiligheid van kinderen. Dat doet Augeo Foundation al 15 jaar met onder andere e-learnings, bijeenkomsten en Augeo Magazine. Ons magazine verschijnt 5x per jaar. Meld je aan om gratis abonnee te worden.
Volledig scherm