Auteur: Annemarie van Dijk  |  Leestijd: 4 minuten

Het project Time of Your Life (TOYL) biedt nieuwe kansen voor kwetsbare jongeren die niet weten hoe ze hun leven willen invullen. Sociaal werker Sarina van la Parra vertelt hoe ze ‘haar’ jongeren naar een betere toekomst begeleidt.

‘Maatschappelijke diensttijd geeft zelfvertrouwen’

jongerenproject

Lees meer verhalen en tips van jongeren die een MDT bij Time of Your Life hebben gedaan

Jace en Jahailyson doen hun Maatschappelijke Diensttijd bij Time of Your life en leggen aan de Social Work-studenten uit waarom ze meedoen met het MDT-programma. 

Waarom Time of Your Life? Jongeren leggen het uit aan studenten van de HAN

Wat jongeren zelf zeggen Time of Your Life

In 2021 werd onderzoek gedaan naar de doelgroep van TOYL en het effect van het traject. Een paar bevindingen uit dit onderzoek:

 • Er doen meer jongens (64%) dan meisjes mee met TOYL. De gemiddelde leeftijd is 18 jaar. Bijna driekwart woont nog bij ouder(s) of familie. 
 • 27% heeft geen dagbesteding bij aanvang van het traject.
 • Het grootste deel van de jongeren doet iets sociaals tijdens het traject, bijvoorbeeld het helpen van ouderen of kinderen (49%) en/of iets creatiefs, zoals het maken van theater, film of muziek (25%).
 • Het grootste effect lijkt te zijn dat jongeren een duidelijker en meer realistisch toekomstperspectief hebben. 
 • Het netwerk van de jongeren wordt groter. 
 • 6% van de deelnemers stopt voortijdig. De reden hiervoor kan zijn dat het traject niet aansluit, of dat ze andere dagbesteding vonden, zoals een baan of een opleiding. Jongeren met een licht verstandelijke beperking vallen vaker uit. 
 • Hulp vragen als ze iets minder goed kunnen, blijft 20% van de jongeren lastig vinden. 
 • Na TOYL vinden veel jongeren een baan of een opleiding die zij willen volgen. Het merendeel heeft een vorm van dagbesteding, in ieder geval 27% heeft een betaalde baan.
 • Een groot deel van de jongeren blijft op de MDT-plek actief na het afronden van het traject. 
 • Het welzijn en het zelfvertrouwen van jongeren verbetert; zo zijn jongeren na het afronden van het traject meer tevreden over hun leven en geven zij het dezelfde score als jongeren landelijk geven.

Meer informatie: TOYL (expectjeugd.nl)

Effecten van Time of Your Life

Van la Parra: ‘Ik heb inmiddels als twintig jongeren succesvol begeleid. Dat ze aan het einde van het traject beter weten wat ze willen, helpt hen om verantwoordelijkheid te nemen en betere keuzes te maken over hun toekomst.’ Zo gaf een 19-jarige jongere aan een metamorfose te hebben doorgemaakt. ‘Mijn oude leraren zouden mij niet meer herkennen. Ze zouden zien hoe ik ben gegroeid, hoe ik nu in het leven sta en wat ik uitstraal. Ondanks dat ik nu ook moeilijke dingen meemaak. Ze zouden gerustgesteld zijn.’ En een andere 19-jarige: ‘Ik dacht over sommige dingen heel makkelijk, en dat alles maar naar me toe kwam en vanzelf ging. Nu weet ik dat ik er ook echt wel mijn best voor moet doen.’  

‘Mijn oude leraren zouden mij niet meer herkennen'

Eigen verantwoordelijkheid

Te laat komen

In 2018 startte de overheid met de maatschappelijke diensttijd: een traject waarin jongeren tussen de 14 en 27 jaar die geen perspectief hebben of niet weten waar zij goed in zijn een soort stage lopen waarbij ze vrijwillig en onbetaald hun talenten kunnen inzetten en ontwikkelen. Zo kan een thuiszitter als vrijwilliger aan de slag gaan bij een sportschool in de buurt. Of loopt een schoolverlater een tijdje mee met een wijkagent. Op deze manier dragen deze jongeren tegelijkertijd een steentje bij aan de samenleving.

Maatschappelijke diensttijd (MDT)

‘De jongeren kunnen hier uitvinden wat hun kwaliteiten zijn'

Terugkijken op een leven

80 uur

Vier jaar geleden gingen de ouders van Jessica (18) uit elkaar. Sindsdien heeft ze tot haar verdriet geen contact meer met haar vader. De laatste jaren kampte ze daardoor met depressies. Na haar vmbo wist ze niet wat voor vervolgopleiding ze wilde gaan doen en waar haar interesses lagen. Ze was te veel thuis en zat slecht in haar vel, waardoor de spanningen daar opliepen. 

Via het sociale wijkteam kwam ze terecht bij Time of Your Life, een initiatief in het kader van de maatschappelijke diensttijd.  Met een coach onderzocht ze haar talenten en wat haar aanspreekt in opleidingen. De coach regelde dat Jessica in het wijkcentrum activiteiten kon organiseren voor jongeren uit de buurt. Dat deed ze met veel plezier. Zo ontdekte Jessica dat ze graag met mensen werkt en een sociaal beroep bij haar past. In september begint ze aan de opleiding Social work.

En soms biedt een organisatie een jongere na de maatschappelijke diensttijd een betaalde baan aan. Dat is niet alleen fijn voor de jongere, het levert de gemeente ook een besparing op, want deze jongere hoeft geen uitkering meer te krijgen.

MDT draagt niet alleen bij aan de kansen op de arbeidsmarkt doordat jongeren beter weten wat ze willen en kunnen en doordat hun netwerk vergroot wordt. Daarnaast staat MDT goed op het cv. 

Voor een meisje dat handig is met haar, zoekt Van la Parra bijvoorbeeld een plek in een kapsalon. En iemand die graag mensen helpt, kan bijvoorbeeld klusjes doen voor ouderen in de buurt. Soms opereren de jongeren in duo’s, zodat ze leren samenwerken. Als coach blijft Van la Parra in contact en kijkt ze naar de voortgang: wat gaat lekker en wat niet? ‘Komt iemand steeds te laat, dan praten we over waardoor dat komt en wat eraan te doen is. Ook spreek ik iemand aan als hij bijvoorbeeld wat stiller is dan anders: is er iets aan de hand? Ondertussen houd ik een kort lijntje met de organisatie waar de jongere zijn MDT doet en af en toe ga ik op de werkplek kijken.’

Jongeren weten Time of Your Life te vinden via verschillende kanalen, zoals de William Schrikker Stichting, jeugdzorgwerkers, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, sociale wijkteams en de leerplicht. Van la Parra: ‘Tijdens het intakegesprek proberen we iemands talenten te ontdekken. We vragen goed door over de thuis- en schoolsituatie. Ook doen we een wens- en droomsessie waarin we de jongere vragen zich in te beelden dat hij al 80 is en terugkijkt. Hoe zag zijn leven eruit? Waar heeft hij gewoond, had hij een gezin, hoe vulde hij zijn dagen? Dat geeft inzicht in hoe iemand is en wat zijn wensen, dromen en doelen zijn. Daarna maken we een plan van aanpak waarin die doelen een plek krijgen. Vervolgens zoeken we daarbij een passende MDT-plek in de buurt. Uiteindelijk beslist de jongere zelf of de plek bij hem past. Uiteraard mag hij zijn eigen ideeën inbrengen.’

MDT draait om drie pijlers, legt Van la Parra uit. ‘Anderen ontmoeten en een netwerk opbouwen, je talenten ontwikkelen én iets doen voor een ander. Zo kun je uitvinden wat je kwaliteiten zijn, wat je nou echt belangrijk vindt en hoe je dit inzet om in actie te komen voor iets of iemand. Hierdoor zien deze jongeren de toekomst meestal meer zitten en neemt hun zelfvertrouwen toe.’ De meeste jongeren zijn heel gemotiveerd om dingen te veranderen, merkt Van la Parra, zeker als ze nog geen echt doel in hun leven hebben. ‘Fijn, want anders hangen ze vaak veel op straat.’

Time of Your Life (TOYL) is, anders dan ‘gewone’ maatschappelijk dienstverleningstrajecten, bedoeld voor de meest kwetsbare jongeren die bijvoorbeeld een jeugdzorg- of reclasseringsmaatregel hebben, dakloos zijn, licht verstandelijk beperkt zijn of asielzoeker. Het traject beslaat tachtig uur, verspreid over meerdere weken. Bijvoorbeeld twintig weken lang twee keer twee uur per week. Wie de maatschappelijke diensttijd tot een goed einde brengt, krijgt een certificaat.

De jongeren worden niet zomaar in het diepe gegooid, maar krijgen begeleiding en ondersteuning van de coaches van TOYL. Sociaal werker Sarina van la Parra begeleidt hen en is heel enthousiast. ‘Door MDT krijgen deze jongeren betere kansen. Vaak missen ze een eigen netwerk waar ze terechtkunnen, dat bieden wij hen. En hier mogen ze onder begeleiding werken aan zichzelf. Iedere jongere werkt aan zijn zelfgekozen doelen.’

Auteur: Annemarie van Dijk  |  Leestijd: 4 minuten

Het project Time of Your Life (TOYL) biedt nieuwe kansen voor kwetsbare jongeren die niet weten hoe ze hun leven willen invullen. Sociaal werker Sarina van la Parra vertelt hoe ze ‘haar’ jongeren naar een betere toekomst begeleidt.

‘Maatschappelijke diensttijd geeft zelfvertrouwen’

jongerenproject

MDT draait om drie pijlers, legt Van la Parra uit. ‘Anderen ontmoeten en een netwerk opbouwen, je talenten ontwikkelen én iets doen voor een ander. Zo kun je uitvinden wat je kwaliteiten zijn, wat je nou echt belangrijk vindt en hoe je dit inzet om in actie te komen voor iets of iemand. Hierdoor zien deze jongeren de toekomst meestal meer zitten en neemt hun zelfvertrouwen toe.’ De meeste jongeren zijn heel gemotiveerd om dingen te veranderen, merkt Van la Parra, zeker als ze nog geen echt doel in hun leven hebben. ‘Fijn, want anders hangen ze vaak veel op straat.’

In 2021 werd onderzoek gedaan naar de doelgroep van TOYL en het effect van het traject. Een paar bevindingen uit dit onderzoek:

 • Er doen meer jongens (64%) dan meisjes mee met TOYL. De gemiddelde leeftijd is 18 jaar. Bijna driekwart woont nog bij ouder(s) of familie. 
 • 27% heeft geen dagbesteding bij aanvang van het traject.
 • Het grootste deel van de jongeren doet iets sociaals tijdens het traject, bijvoorbeeld het helpen van ouderen of kinderen (49%) en/of iets creatiefs, zoals het maken van theater, film of muziek (25%).
 • Het grootste effect lijkt te zijn dat jongeren een duidelijker en meer realistisch toekomstperspectief hebben. 
 • Het netwerk van de jongeren wordt groter. 
 • 6% van de deelnemers stopt voortijdig. De reden hiervoor kan zijn dat het traject niet aansluit, of dat ze andere dagbesteding vonden, zoals een baan of een opleiding. Jongeren met een licht verstandelijke beperking vallen vaker uit. 
 • Hulp vragen als ze iets minder goed kunnen, blijft 20% van de jongeren lastig vinden. 
 • Na TOYL vinden veel jongeren een baan of een opleiding die zij willen volgen. Het merendeel heeft een vorm van dagbesteding, in ieder geval 27% heeft een betaalde baan.
 • Een groot deel van de jongeren blijft op de MDT-plek actief na het afronden van het traject. 
 • Het welzijn en het zelfvertrouwen van jongeren verbetert; zo zijn jongeren na het afronden van het traject meer tevreden over hun leven en geven zij het dezelfde score als jongeren landelijk geven.

Meer informatie: TOYL (expectjeugd.nl)

Effecten van Time of Your Life

Van la Parra: ‘Ik heb inmiddels als twintig jongeren succesvol begeleid. Dat ze aan het einde van het traject beter weten wat ze willen, helpt hen om verantwoordelijkheid te nemen en betere keuzes te maken over hun toekomst.’ Zo gaf een 19-jarige jongere aan een metamorfose te hebben doorgemaakt. ‘Mijn oude leraren zouden mij niet meer herkennen. Ze zouden zien hoe ik ben gegroeid, hoe ik nu in het leven sta en wat ik uitstraal. Ondanks dat ik nu ook moeilijke dingen meemaak. Ze zouden gerustgesteld zijn.’ En een andere 19-jarige: ‘Ik dacht over sommige dingen heel makkelijk, en dat alles maar naar me toe kwam en vanzelf ging. Nu weet ik dat ik er ook echt wel mijn best voor moet doen.’  

‘Mijn oude leraren zouden mij niet meer herkennen'

Lees meer verhalen en tips van jongeren die een MDT bij Time of Your Life hebben gedaan

Jace en Jahailyson doen hun Maatschappelijke Diensttijd bij Time of Your life en leggen aan de Social Work-studenten uit waarom ze meedoen met het MDT-programma. 

Waarom Time of Your Life? Jongeren leggen het uit aan studenten van de HAN

Wat jongeren zelf zeggen Time of Your Life

En soms biedt een organisatie een jongere na de maatschappelijke diensttijd een betaalde baan aan. Dat is niet alleen fijn voor de jongere, het levert de gemeente ook een besparing op, want deze jongere hoeft geen uitkering meer te krijgen.

MDT draagt niet alleen bij aan de kansen op de arbeidsmarkt doordat jongeren beter weten wat ze willen en kunnen en doordat hun netwerk vergroot wordt. Daarnaast staat MDT goed op het cv. 

Eigen verantwoordelijkheid

Voor een meisje dat handig is met haar, zoekt Van la Parra bijvoorbeeld een plek in een kapsalon. En iemand die graag mensen helpt, kan bijvoorbeeld klusjes doen voor ouderen in de buurt. Soms opereren de jongeren in duo’s, zodat ze leren samenwerken. Als coach blijft Van la Parra in contact en kijkt ze naar de voortgang: wat gaat lekker en wat niet? ‘Komt iemand steeds te laat, dan praten we over waardoor dat komt en wat eraan te doen is. Ook spreek ik iemand aan als hij bijvoorbeeld wat stiller is dan anders: is er iets aan de hand? Ondertussen houd ik een kort lijntje met de organisatie waar de jongere zijn MDT doet en af en toe ga ik op de werkplek kijken.’

Te laat komen

Jongeren weten Time of Your Life te vinden via verschillende kanalen, zoals de William Schrikker Stichting, jeugdzorgwerkers, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, sociale wijkteams en de leerplicht. Van la Parra: ‘Tijdens het intakegesprek proberen we iemands talenten te ontdekken. We vragen goed door over de thuis- en schoolsituatie. Ook doen we een wens- en droomsessie waarin we de jongere vragen zich in te beelden dat hij al 80 is en terugkijkt. Hoe zag zijn leven eruit? Waar heeft hij gewoond, had hij een gezin, hoe vulde hij zijn dagen? Dat geeft inzicht in hoe iemand is en wat zijn wensen, dromen en doelen zijn. Daarna maken we een plan van aanpak waarin die doelen een plek krijgen. Vervolgens zoeken we daarbij een passende MDT-plek in de buurt. Uiteindelijk beslist de jongere zelf of de plek bij hem past. Uiteraard mag hij zijn eigen ideeën inbrengen.’

Terugkijken op een leven

‘De jongeren kunnen hier uitvinden wat hun kwaliteiten zijn'

Time of Your Life (TOYL) is, anders dan ‘gewone’ maatschappelijk dienstverleningstrajecten, bedoeld voor de meest kwetsbare jongeren die bijvoorbeeld een jeugdzorg- of reclasseringsmaatregel hebben, dakloos zijn, licht verstandelijk beperkt zijn of asielzoeker. Het traject beslaat tachtig uur, verspreid over meerdere weken. Bijvoorbeeld twintig weken lang twee keer twee uur per week. Wie de maatschappelijke diensttijd tot een goed einde brengt, krijgt een certificaat.

De jongeren worden niet zomaar in het diepe gegooid, maar krijgen begeleiding en ondersteuning van de coaches van TOYL. Sociaal werker Sarina van la Parra begeleidt hen en is heel enthousiast. ‘Door MDT krijgen deze jongeren betere kansen. Vaak missen ze een eigen netwerk waar ze terechtkunnen, dat bieden wij hen. En hier mogen ze onder begeleiding werken aan zichzelf. Iedere jongere werkt aan zijn zelfgekozen doelen.’

80 uur

In 2018 startte de overheid met de maatschappelijke diensttijd: een traject waarin jongeren tussen de 14 en 27 jaar die geen perspectief hebben of niet weten waar zij goed in zijn een soort stage lopen waarbij ze vrijwillig en onbetaald hun talenten kunnen inzetten en ontwikkelen. Zo kan een thuiszitter als vrijwilliger aan de slag gaan bij een sportschool in de buurt. Of loopt een schoolverlater een tijdje mee met een wijkagent. Op deze manier dragen deze jongeren tegelijkertijd een steentje bij aan de samenleving.

Maatschappelijke diensttijd (MDT)

Vier jaar geleden gingen de ouders van Jessica (18) uit elkaar. Sindsdien heeft ze tot haar verdriet geen contact meer met haar vader. De laatste jaren kampte ze daardoor met depressies. Na haar vmbo wist ze niet wat voor vervolgopleiding ze wilde gaan doen en waar haar interesses lagen. Ze was te veel thuis en zat slecht in haar vel, waardoor de spanningen daar opliepen. 

Via het sociale wijkteam kwam ze terecht bij Time of Your Life, een initiatief in het kader van de maatschappelijke diensttijd.  Met een coach onderzocht ze haar talenten en wat haar aanspreekt in opleidingen. De coach regelde dat Jessica in het wijkcentrum activiteiten kon organiseren voor jongeren uit de buurt. Dat deed ze met veel plezier. Zo ontdekte Jessica dat ze graag met mensen werkt en een sociaal beroep bij haar past. In september begint ze aan de opleiding Social work.

Augeo Magazine: Hét online tijdschrift over veilig opgroeien

Professionals en beleidsmakers bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen, onderzoeken, dilemma’s en besluiten rond de veiligheid van kinderen. Dat doet Augeo Foundation al 15 jaar met onder andere e-learnings, bijeenkomsten en Augeo Magazine. Ons magazine verschijnt 5x per jaar. Meld je aan om gratis abonnee te worden.
Volledig scherm