9_jongerentaskforce-0...

Manifest Jongerentaskforce

In Nederland zijn jaarlijks 90.000 tot 127.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. En er zijn té veel kinderen die zich niet gezien, gehoord of gesteund voelen. De Augeo Jongerentaskforce wil dat veranderen. Met dit manifest roepen deze jongeren alle professionals, beleidsmakers en politici op tot actie.

Zien, horen en steunen

Leestijd: 5 minuten

btn down

Informeer ons

Zorg dat álle kinderen weten wat veilig opgroeien inhoudt. Daarvoor moet ieder kind informatie krijgen over zijn recht op een geweldloze opvoeding en op passende hulp als hij dat nodig heeft. Als kinderen voorlichting krijgen zullen zij eerder iemand in vertrouwen nemen en om hulp vragen. Geef daarom álle kinderen en jongeren een makkelijke toegang tot informatie, concrete tips en handvatten in kindvriendelijke taal.

Dit kun jij doen

Met kinderen praten over veilig opgroeien kun je goed doen vanuit de kinderrechten. Op kinderrechten.nl vind je toegankelijke informatie, een poster en werkboekje over hoe het ervoor staat met de kinderrechten in Nederland.

Zie ons

Dit kun jij doen

Durf te vragen naar de thuissituatie van een kind. Voor een kind is het zo belangrijk dat het gezien wordt en erover gepraat mag worden. In het rapport Praten over wat je thuis meemaakt lees je aanbevelingen en tips van de jongeren hierover.

Zorg dat je ons in beeld hebt. 1 op de 30 kinderen wordt thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt. Het is belangrijk dat omstanders en professionals weten wie deze kinderen zijn. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat niemand wegkijkt. Professionals niet, een ook de overheid niet. Deze kinderen verdienen blijvende politieke aandacht.

Geef ons uitleg

Hoor ons

Geef ons informatie over wie wat doet. Wij willen gewoon duidelijke uitleg over wie betrokken is en wat er gaat gebeuren. Dan snappen we beter waar we aan toe zijn. Zorg daarom dat alle professionals met wie wij te maken krijgen ons áltijd informatie geven over wie welke informatie heeft, wie allemaal betrokken zijn en wie wanneer wat gaat doen. En kan er dan ook iemand zijn die ons vertelt dat wat er thuis gebeurt niet onze schuld is?

Dit kun jij doen

Leg kinderen uit wat je doet. Ook kan het helpen om met kinderen uitleg te geven aan de hand van een praatplaat, een handig hulpmiddel dat laat zien met wie kinderen mogelijk te maken krijgen en wat de mogelijke routes zijn die zij en hun ouders doorlopen als ze te maken krijgen met jeugdhulpverleners.

Luister naar ons en neem onze mening serieus. Wat wij het allerbelangrijkste vinden is dat wij gezien en gehoord worden. Laat merken dat je naar ons luistert en dat onze mening ertoe doet. Wij weten als geen ander wat er speelt bij ons thuis. Zorg dus dat wij kinderen áltijd betrokken worden bij de beslissingen die ons raken. Niet alleen in onze thuissituatie, maar ook bij beslissingen die de overheid neemt over kinderzaken. Daarom pleiten wij voor een kinderminister.

Dit kun jij doen

Luister actief. Actief luisteren wil zeggen dat je je voortdurend afvraagt wat het kind eigenlijk wil zeggen. Daarom luister je naar zowel de verbale als de non-verbale boodschappen. Luister tussen de regels door, bijvoorbeeld in stembuigingen, aarzeling en stiltes. Door actief te luisteren kan het je duidelijk worden wat er aan de hand is. En krijg je zicht op de emoties van het kind. Probeer die gevoelens in je eigen woorden samen te vatten en te checken of je goed begrijpt wat hij of zij bedoelt. Zo krijg je meer informatie en voelt het kind zich serieus genomen.

Neem hun mening serieus. Een kind moet in staat worden gesteld om zijn mening te geven. Dat betekent niet per definitie dat je er ook altijd naar moet handelen. Het betekent wel dat je het kind serieus neemt. Iets wat juist voor mishandelde kinderen, die zich vaak niet gehoord voelen en veel onmacht ervaren, ontzettend belangrijk is.

Steun ons

Zorg dat wij passende hulp krijgen. Te vaak horen wij dat kinderen geen hulp, of niet de juiste hulp, hebben gekregen. Ieder kind heeft het recht op passende hulp. Dat betekent dat er voldoende en geschikte hulp beschikbaar moet zijn, zonder lange wachtlijsten. Ook nadat we 18 zijn.

Zorg voor een aanspreekpunt. Het vertrouwen van kinderen zoals wij is geschaad en daarom is het superbelangrijk dat we zien dat mensen er onvoorwaardelijk voor ons zijn en dat we gezien, gesteund en gehoord worden. Voorkom voortdurende wisselingen van hulpverleners en zorg dat ieder kind op zijn minst toegang heeft tot één vaste vertrouwensfiguur of steunfiguur.  

Help ons veerkrachtig zijn. Door ons te steunen en aandacht te geven, kunnen wij herstellen van ervaringen en weer vertrouwen krijgen in onszelf en in de toekomst. Help ons positieve ervaringen op te doen. Daarom vinden wij het belangrijk dat volwassenen tijd en geld steken in herstel- en steunprogramma’s voor kinderen en jongeren die thuis in de knel zitten.

Dit kun jij doen

Hulp organiseren. Niet iedereen heeft direct invloed op de hulp die kinderen krijgen. Wel kan het helpen als je kennis hebt van de sociale kaart. Zoek die op, of bespreek het met een collega. Zorg dat je weet wat er mogelijk is om een kind (naast natuurlijk de directe veiligheid) zo goed mogelijk te helpen met zijn of haar ontwikkeling.

Dit kun jij doen

Natuurlijk ligt dit niet altijd in jouw handen. Maar ook als jij niet degene bent die hulp verleent, of als je een kind moet doorverwijzen, kun je een blijvende steunfiguur voor een kind zijn. Dit kun je bijvoorbeeld doen door met een kind mee te gaan naar de persoon naar wie je doorverwijst of aan wie je overdraagt. Of door goede nazorg; blijf een kind volgen, vraag even hoe het gaat en blijf het steunen.

Dit kun jij doen

Deze vier onderdelen helpen de veerkracht van kinderen versterken: 

  1. Sociale omgeving. Veerkracht ontwikkelt zich in relatie met anderen. Je kunt kinderen helpen met het ontwikkelen van positieve relaties met volwassenen in hun omgeving en met leeftijdgenoten. 
  2. Positief zelfbeeld. Zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld dragen bij aan de veerkracht van een kind. Help een kind bij positief denken, over zichzelf, over anderen en de wereld om hem heen. 
  3. Omgaan met gevoelens. Kinderen kunnen heel verschillend reageren op stressvolle omstandigheden. Je kunt kinderen helpen om die gevoelens te begrijpen en daarmee te leren omgaan.
  4. Problemen oplossen. Ook in de toekomst zullen kinderen soms nare dingen meemaken. Leer ze daarom vaardigheden die ze helpen daarmee om te gaan.

Praat met ons

Gebruik ervaringskennis. Wij, de jongeren van de Jongerentaskforce, maar ook nog vele andere mensen in Nederland weten als geen ander hoe het is om op te groeien in onveiligheid. Luister goed naar onze ervaringen en geef ervaringsdeskundigheid een belangrijke plek in beleid en praktijk.

Dit kun jij doen

Vraag jongeren en kinderen wat zij écht belangrijk vinden. Over hoe zij willen dat er met hen wordt gepraat, of hoe zij geholpen willen worden. De jongeren van de Augeo Jongerentaskforce denken graag met je mee.

jongeren-taskforce-lo...

Wij, de Augeo Jongerentaskforce, willen de Nederlandse overheid, politici en beleidsmakers en praktijk professionals vragen om hiervoor aandacht te hebben. We nodigen je graag uit voor een gesprek!

btn back to hero
btn back to hero (copy)
9_jongerentaskforce-0...
btn down

Manifest Jongerentaskforce

In Nederland zijn jaarlijks 90.000 tot 127.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. En er zijn té veel kinderen die zich niet gezien, gehoord of gesteund voelen. De Augeo Jongerentaskforce wil dat veranderen. Met dit manifest roepen deze jongeren alle professionals, beleidsmakers en politici op tot actie.

Zien, horen en steunen

Leestijd: 5 minuten

jongeren-taskforce-lo...
btn back to hero (copy)
btn back to hero

Informeer ons

Zorg dat álle kinderen weten wat veilig opgroeien inhoudt. Daarvoor moet ieder kind informatie krijgen over zijn recht op een geweldloze opvoeding en op passende hulp als hij dat nodig heeft. Als kinderen voorlichting krijgen zullen zij eerder iemand in vertrouwen nemen en om hulp vragen. Geef daarom álle kinderen en jongeren een makkelijke toegang tot informatie, concrete tips en handvatten in kindvriendelijke taal.

Dit kun jij doen

Durf te vragen naar de thuissituatie van een kind. Voor een kind is het zo belangrijk dat het gezien wordt en erover gepraat mag worden. In het rapport Praten over wat je thuis meemaakt lees je aanbevelingen en tips van de jongeren hierover.

Zie ons

Zorg dat je ons in beeld hebt. 1 op de 30 kinderen wordt thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt. Het is belangrijk dat omstanders en professionals weten wie deze kinderen zijn. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat niemand wegkijkt. Professionals niet, een ook de overheid niet. Deze kinderen verdienen blijvende politieke aandacht.

Dit kun jij doen

Met kinderen praten over veilig opgroeien kun je goed doen vanuit de kinderrechten. Op kinderrechten.nl vind je toegankelijke informatie, een poster en werkboekje over hoe het ervoor staat met de kinderrechten in Nederland.

Geef ons uitleg

Geef ons informatie over wie wat doet. Wij willen gewoon duidelijke uitleg over wie betrokken is en wat er gaat gebeuren. Dan snappen we beter waar we aan toe zijn. Zorg daarom dat alle professionals met wie wij te maken krijgen ons áltijd informatie geven over wie welke informatie heeft, wie allemaal betrokken zijn en wie wanneer wat gaat doen. En kan er dan ook iemand zijn die ons vertelt dat wat er thuis gebeurt niet onze schuld is?

Dit kun jij doen

Leg kinderen uit wat je doet. Ook kan het helpen om met kinderen uitleg te geven aan de hand van een praatplaat, een handig hulpmiddel dat laat zien met wie kinderen mogelijk te maken krijgen en wat de mogelijke routes zijn die zij en hun ouders doorlopen als ze te maken krijgen met jeugdhulpverleners.

Hoor ons

Dit kun jij doen

Luister actief. Actief luisteren wil zeggen dat je je voortdurend afvraagt wat het kind eigenlijk wil zeggen. Daarom luister je naar zowel de verbale als de non-verbale boodschappen. Luister tussen de regels door, bijvoorbeeld in stembuigingen, aarzeling en stiltes. Door actief te luisteren kan het je duidelijk worden wat er aan de hand is. En krijg je zicht op de emoties van het kind. Probeer die gevoelens in je eigen woorden samen te vatten en te checken of je goed begrijpt wat hij of zij bedoelt. Zo krijg je meer informatie en voelt het kind zich serieus genomen.

Neem hun mening serieus. Een kind moet in staat worden gesteld om zijn mening te geven. Dat betekent niet per definitie dat je er ook altijd naar moet handelen. Het betekent wel dat je het kind serieus neemt. Iets wat juist voor mishandelde kinderen, die zich vaak niet gehoord voelen en veel onmacht ervaren, ontzettend belangrijk is.

Luister naar ons en neem onze mening serieus. Wat wij het allerbelangrijkste vinden is dat wij gezien en gehoord worden. Laat merken dat je naar ons luistert en dat onze mening ertoe doet. Wij weten als geen ander wat er speelt bij ons thuis. Zorg dus dat wij kinderen áltijd betrokken worden bij de beslissingen die ons raken. Niet alleen in onze thuissituatie, maar ook bij beslissingen die de overheid neemt over kinderzaken. Daarom pleiten wij voor een kinderminister.

Steun ons

Zorg dat wij passende hulp krijgen. Te vaak horen wij dat kinderen geen hulp, of niet de juiste hulp, hebben gekregen. Ieder kind heeft het recht op passende hulp. Dat betekent dat er voldoende en geschikte hulp beschikbaar moet zijn, zonder lange wachtlijsten. Ook nadat we 18 zijn.

Dit kun jij doen

Hulp organiseren. Niet iedereen heeft direct invloed op de hulp die kinderen krijgen. Wel kan het helpen als je kennis hebt van de sociale kaart. Zoek die op, of bespreek het met een collega. Zorg dat je weet wat er mogelijk is om een kind (naast natuurlijk de directe veiligheid) zo goed mogelijk te helpen met zijn of haar ontwikkeling.

Zorg voor een aanspreekpunt. Het vertrouwen van kinderen zoals wij is geschaad en daarom is het superbelangrijk dat we zien dat mensen er onvoorwaardelijk voor ons zijn en dat we gezien, gesteund en gehoord worden. Voorkom voortdurende wisselingen van hulpverleners en zorg dat ieder kind op zijn minst toegang heeft tot één vaste vertrouwensfiguur of steunfiguur.  

Dit kun jij doen

Natuurlijk ligt dit niet altijd in jouw handen. Maar ook als jij niet degene bent die hulp verleent, of als je een kind moet doorverwijzen, kun je een blijvende steunfiguur voor een kind zijn. Dit kun je bijvoorbeeld doen door met een kind mee te gaan naar de persoon naar wie je doorverwijst of aan wie je overdraagt. Of door goede nazorg; blijf een kind volgen, vraag even hoe het gaat en blijf het steunen.

Help ons veerkrachtig zijn. Door ons te steunen en aandacht te geven, kunnen wij herstellen van ervaringen en weer vertrouwen krijgen in onszelf en in de toekomst. Help ons positieve ervaringen op te doen. Daarom vinden wij het belangrijk dat volwassenen tijd en geld steken in herstel- en steunprogramma’s voor kinderen en jongeren die thuis in de knel zitten.

Dit kun jij doen

Deze vier onderdelen helpen de veerkracht van kinderen versterken: 

  1. Sociale omgeving. Veerkracht ontwikkelt zich in relatie met anderen. Je kunt kinderen helpen met het ontwikkelen van positieve relaties met volwassenen in hun omgeving en met leeftijdgenoten. 
  2. Positief zelfbeeld. Zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld dragen bij aan de veerkracht van een kind. Help een kind bij positief denken, over zichzelf, over anderen en de wereld om hem heen. 
  3. Omgaan met gevoelens. Kinderen kunnen heel verschillend reageren op stressvolle omstandigheden. Je kunt kinderen helpen om die gevoelens te begrijpen en daarmee te leren omgaan.
  4. Problemen oplossen. Ook in de toekomst zullen kinderen soms nare dingen meemaken. Leer ze daarom vaardigheden die ze helpen daarmee om te gaan.

Praat met ons

Gebruik ervaringskennis. Wij, de jongeren van de Jongerentaskforce, maar ook nog vele andere mensen in Nederland weten als geen ander hoe het is om op te groeien in onveiligheid. Luister goed naar onze ervaringen en geef ervaringsdeskundigheid een belangrijke plek in beleid en praktijk.

Dit kun jij doen

Vraag jongeren en kinderen wat zij écht belangrijk vinden. Over hoe zij willen dat er met hen wordt gepraat, of hoe zij geholpen willen worden. De jongeren van de Augeo Jongerentaskforce denken graag met je mee.

Wij, de Augeo Jongerentaskforce, willen de Nederlandse overheid, politici en beleidsmakers en praktijk professionals vragen om hiervoor aandacht te hebben. We nodigen je graag uit voor een gesprek!

Augeo Magazine: Hét online tijdschrift over veilig opgroeien

Professionals en beleidsmakers bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen, onderzoeken, dilemma’s en besluiten rond de veiligheid van kinderen. Dat doet Augeo Foundation al 15 jaar met onder andere e-learnings, bijeenkomsten en Augeo Magazine. Ons magazine verschijnt 5x per jaar. Meld je aan om gratis abonnee te worden.
Volledig scherm