Ik denk van tevoren na over de vorm van het gesprek.

Ik ken mijn eigen triggers en valkuilen.

Ik probeer contact te maken door iets van mezelf te laten zien.

Ik probeer de regie zoveel mogelijk bij het ouder of kind te laten.

Ik luister zoveel mogelijk, zonder gelijk in actie te komen.

De vragen werden gesteld via het channel ‘Veiligheid in gezinnen’ van Augeo op 1Sociaaldomein.
Volg jij het channel al? Je vindt er o.a. nieuwtjes, informatie, tools en webinars, aansluitend bij verschillende thema’s.

12% gaf aan iets anders belangrijks te vinden. Eén professional noemt bijvoorbeeld het belang van aansluiten op de belevingswereld van de cliënt. Ook wordt benoemd dat het helpend kan zijn om een activiteit te ondernemen met het kind, bijvoorbeeld samen te wandelen of te fietsen of een spelletje te doen. Een andere professional benadrukt dat je niet alles kan aanpakken bij ouders. Ze vraagt daarom aan ouders: 'Als ik een toverstok had en zou alles kunnen doen wat je nodig hebt, wat wil je als eerste (2) veranderen?'

Professionals gaven aan dat vooral ‘luisteren – zonder gelijk in actie te komen’ voor hen belangrijk is bij het maken van contact. Bekijk hier de andere antwoorden.

We vroegen professionals wat voor hen het beste werkt om écht contact te maken met een ouder of kind. 99 professionals hebben hierop gereageerd. Ze konden meerdere antwoorden aanvinken.

Hoe maak jij écht contact?

Kijk-, luister- en leestips van Mascha Struijk

Hoogleraar Andries Baart deed onderzoek naar de vraag wat goede zorg is en wat een goede zorgverlener eigenlijk doet. Baart is de grondlegger van de theorie achter de al langer bestaande presentiebenadering. Het uitgangspunt van presentie is dat je er niet voor iemand kunt zijn als je niet mét iemand bent. Maar alleen aanwezig zijn is niet genoeg; door met toewijding een relatie op te bouwen, kun je pas gaan zien en begrijpen wat je voor de ander kunt doen en wie je daarbij voor de ander kunt zijn.

De 8 kenmerken van presentie zijn weergegeven in deze interactieve PDF en deze animatie. Meer over presentie: Stichting Presentie.

De presentiebenadering

?

Je denkt te weten wat het beste is.
Alternatief: vertel niet wat er moet gebeuren of hoe jij denkt dat het in elkaar steekt, maar wees nieuwsgierig naar wat de ander te zeggen heeft.

Je wilt direct handelen of oplossen.
Alternatief: neem de rust om te investeren in de relatie. Laat de regie zoveel mogelijk bij de kinderen en ouders.

Je vindt het erger dan de persoon zelf. Je gaat dan te snel voor de ander. Het kan kinderen zelfs terughoudender maken, want ze willen niet dat jij van slag raakt door hun verhaal.
Alternatief: luister naar het verhaal zoals de ander dat vertelt en beleeft.

Je hebt alleen aandacht voor het probleem.
Alternatief: probeer de ander echt te leren kennen en je in hem of haar te verdiepen.

In contact met kinderen en ouders gaat het volgens Mascha Struijk vaak mis op deze punten:

Waar gaat het mis?

‘Ik heb niet de illusie dat het stelsel snel gaat veranderen. Maar we kunnen wél onszelf veranderen

‘Echt contact gaat over luisteren zonder direct in actie te komen

Mascha Struijk

Ze is initiatiefnemer van Professional vanuit je hart. Ze traint jeugdzorgwerkers en anderen in het sociaal domein en inspireert professionals en organisaties om op een nieuwe en duurzame manier naar de (jeugd)zorg en hulpverlening te kijken. Mascha schreef het boek In 10 stappen Professional vanuit je hart, over hoe je als professional meer verschil kunt maken door dichter bij jezelf te komen.

Lef hebben

Professionele nabijheid

Ken jezelf

Eén keer kloppen is soms niet genoeg

Mascha: ‘We zouden het kinderperspectief allemaal meer mogen kennen, dit boekje helpt daarbij.’

Het boek Kinderjaren van Jona Oberski, waarin de schrijver vanuit kinderperspectief vertelt over zijn vroege jeugd in een concentratiekamp, waardoor hij de dingen anders beleeft en andere dingen beschrijft dan wanneer hij vanuit een volwassen perspectief zou kijken.

De documentaire Alicia, over een meisje dat opgroeit in instellingen, was een belangrijke katalysator voor Mascha’s missie. ‘Het raakt mij hoe háár stem niet gehoord wordt, hoe háár mening en wens niet tellen’.

In de podcast Professional vanuit je hart (afleveringen 133 en 134) interviewt Mascha Marike van Gemert over met kinderen praten over kindermishandeling.

Veel professionals zullen zich kunnen vinden in een manier van werken waarbij het echte contact en de relatie centraal staan. Toch is de dagelijkse praktijk weerbarstig. Tijdsdruk, instructies en protocollen kunnen echt contact flink in de weg staan.

Mascha heeft zelf in de jeugdzorg en het onderwijs gewerkt en ze kent die uitdagingen maar al te goed. Ze omschrijft zichzelf als een realist. ‘Ik heb niet de illusie dat het stelsel op korte termijn gaat veranderen. Maar we kunnen wél onszelf veranderen.’ Het begint volgens haar bij jezelf serieus nemen als professional. ‘Bedenk goed waarom je dit werk ooit bent gaan doen en ga daar voor staan. Durf aan te geven wat jij als professional nodig hebt om van betekenis te zijn in het leven van een ander, om verschil te kunnen maken. Je bent een mens met een professionele missie, heb ook het lef om dingen serieus anders te doen.’

Mascha: ‘In de hulpverlening wordt vaak gesproken over professionele afstand, maar het zou veel meer moeten gaan over professionele nabijheid. Als we niet weten wat we moeten doen, zijn we geneigd om er mensen bij te halen en extra interventies in te zetten, in plaats van te investeren in het wezenlijke contact met de mensen over wie het gaat. Gevolg is dat die ander zijn muur alleen maar verder optrekt. Bij handelingsverlegenheid zou mijn belangrijkste vraag aan je zijn: ben je nog professioneel nabij genoeg?’

‘Aansluiten bij de ander hoeft niet per se veel tijd te kosten, het gaat vooral om de rust nemen om het contact op te bouwen. Kies ook bewust een goede locatie, en denk vooraf na over het onderwerp. Verdiep je bijvoorbeeld in wat een jongere leuk vindt om te doen zodat je een gespreksstarter hebt. En bedenk in welke vorm je het gesprek wilt gaan voeren, bijvoorbeeld tijdens een wandeling.’

‘Als professional zet je de eerste stap die ertoe moet leiden dat iemand zijn verhaal vertelt. Wordt het ingewikkeld, dan moet je teruggaan naar jezelf, naar wat het met jou doet en of er bij jou iets in de weg zit om dat contact en die verbinding aan te gaan,’ zegt Mascha.

In die zelfbewuste houding kun je volgens haar groeien. ‘Het is om te beginnen erg belangrijk om te weten hoe je eigen muurtje is opgebouwd. Wat gebeurt er bij jou op het moment dat jij een verhaal hoort waar je zelf heel erg van schrikt? Als jij geschrokken bent, is het veel moeilijker om open naar een verhaal te luisteren. En dat voelen kinderen en ouders.’

Mascha vervolgt: ‘Weet wie je bent, wat jouw triggers en valkuilen zijn, en kies ervoor om dit stuk het contact niet te laten verstoren. Dat vraagt van je dat je eerlijk en kwetsbaar durft te zijn. En als iets jou extra raakt door je eigen geschiedenis, kun je soms beter een collega vragen om dat gesprek te voeren.’

In het contact tussen twee mensen zitten altijd filters, door Mascha ook wel muurtjes genoemd. We hebben allemaal ons eigen, denkbeeldige muurtje, opgebouwd uit normen en waarden, patronen, valkuilen en triggers. ‘De snelste en meest effectieve manier om een ander te bereiken is door eerst je eigen muurtje te laten zakken en daarna op het muurtje van de ander te kloppen. En één keer kloppen is soms niet genoeg. Je moet het blijven proberen, ook als de ander zich onaangenaam gedraagt.’

Dat blijkt ook uit de gesprekken die Mascha voerde met ervaringsdeskundigen, volwassenen die opgroeiden in onveiligheid. ‘De professionals naar wie zij zich hadden durven openstellen, bleken mensen die het echt wilden begrijpen en die achter hun ingewikkelde gedrag keken. Het waren ook mensen die niet altijd de protocollen volgden, een bepaalde eigenwijzigheid hadden.’

‘Van hart tot hart’ (Bron: Mascha Struijk)

Het begint dus allemaal bij jezelf. ‘Als je verwacht dat iemand iets gaat delen wat heel kwetsbaar voelt, dan moet je vanuit je mens-zijn naar de ander uitreiken. Laat iets van jezelf zien en toon oprechte interesse in de ander. Mensen vertellen kwetsbare dingen niet aan een robot, of aan iemand die op onderzoek uit is. Het vraagt om een bepaalde basishouding, los van welke vragen je stelt.

Deel deze pagina:

Maar wat moet je dan wél doen in zo’n onveilige situatie? Mascha: ‘Stel jezelf de vraag: kan ik het zélf misschien niet verdragen dat dit kind straks weer naar huis gaat? Dat is niet makkelijk, maar je doet kinderen en ouders ook geen recht door in actie te komen omdat jij de realiteit niet aankunt. Dat betekent overigens niet dat je niks moet doen. En soms moet je wel ingrijpen. Maar écht contact gaat over de regie zoveel mogelijk bij het kind of de ouder laten. Over luisteren zonder direct in actie te komen, ook als je moet ingrijpen.’

‘Ik zie helaas te vaak gebeuren dat professionals - ongewild en onbedoeld - een kind of ouder toch een beetje in de steek laten,’ zegt Mascha Struijk. Natuurlijk liggen onderwerpen als kindermishandeling en onveilig opgroeien altijd gevoelig en komen er veel emoties bij los. Ook komt er vaak angst bij kijken, en schaamte. Om toch in gesprek te kunnen gaan, moet je laten merken dat je bereid bent om écht te luisteren, vindt Mascha. ‘Als je alleen maar komt vertellen wat er - volgens jou - moet gebeuren en wat zij moeten doen, dan vergroot dat de angst en gaan mensen op slot.’

We vinden het vaak lastig te verdragen dat een kind in een onveilige situatie zit en gaan soms - vanuit onze ‘reddersreflex’ - te snel over tot handelen, merkt Mascha. Ter illustratie geeft ze een voorbeeld van een meisje dat net seksueel misbruik onthuld heeft. ‘De alarmbellen gaan direct af en alle aandacht gaat dan naar handelen, acties uitzetten, telefoontjes plegen. Maar het contact met dit meisje, echt naar haar luisteren, met haar in gesprek gaan over wat dit voor haar betekent en wat zij zelf wil, dát gaat allemaal verloren.’

Mascha is kritisch over dat reddersreflex. ‘Je neemt daarmee de regie volledig af van kinderen of de ouders en bereikt zo niet wat je het liefst voor hen wil, namelijk dat ze zich gesteund voelen en zo goed mogelijk begeleid worden om met de ingewikkelde situatie waarin ze zitten om te gaan. Bovendien heeft ons redden vaak nadelige gevolgen, ook op de langere termijn; het alternatief voor thuiswonen is soms óók onveilig. Verder wordt er te weinig stilgestaan bij wat het betekent voor kinderen als jeugdzorg stopt bij 18 jaar.’

Je verliest als professional - onbedoeld – makkelijk het contact met een ouder of kind doordat je verstrikt raakt in je eigen twijfels of zorgen, zegt trainer Mascha Struijk. Ze pleit voor een andere basishouding in gesprekken: ‘Laat eerst je eigen muurtje zakken.’

‘Je bent in de eerste plaats mens’

interview

5 min.

Joëlle van den Meiracker

De documentaire Alicia, over een meisje dat opgroeit in instellingen, was een belangrijke katalysator voor Mascha’s missie. ‘Het raakt mij hoe háár stem niet gehoord wordt, hoe háár mening en wens niet tellen’.

In de podcast Professional vanuit je hart (afleveringen 133 en 134) interviewt Mascha Marike van Gemert over met kinderen praten over kindermishandeling.

Kijk-, luister- en leestips van Mascha Struijk

De vragen werden gesteld via het channel ‘Veiligheid in gezinnen’ van Augeo op 1Sociaaldomein.
Volg jij het channel al? Je vindt er o.a. nieuwtjes, informatie, tools en webinars, aansluitend bij verschillende thema’s.

12% gaf aan iets anders belangrijks te vinden. Eén professional noemt bijvoorbeeld het belang van aansluiten op de belevingswereld van de cliënt. Ook wordt benoemd dat het helpend kan zijn om een activiteit te ondernemen met het kind, bijvoorbeeld samen te wandelen of te fietsen of een spelletje te doen. Een andere professional benadrukt dat je niet alles kan aanpakken bij ouders. Ze vraagt daarom aan ouders: 'Als ik een toverstok had en zou alles kunnen doen wat je nodig hebt, wat wil je als eerste (2) veranderen?'

Professionals gaven aan dat vooral ‘luisteren – zonder gelijk in actie te komen’ voor hen belangrijk is bij het maken van contact. Bekijk hier de andere antwoorden.

Ik denk van tevoren na over de vorm van het gesprek.

Ik ken mijn eigen triggers en valkuilen.

Ik probeer contact te maken door iets van mezelf te laten zien.

Ik probeer de regie zoveel mogelijk bij het ouder of kind te laten.

Ik luister zoveel mogelijk, zonder gelijk in actie te komen.

We vroegen professionals wat voor hen het beste werkt om écht contact te maken met een ouder of kind. 99 professionals hebben hierop gereageerd. Ze konden meerdere antwoorden aanvinken.

Hoe maak jij écht contact?

Mascha: ‘We zouden het kinderperspectief allemaal meer mogen kennen, dit boekje helpt daarbij.’

Deel deze pagina:

Het boek Kinderjaren van Jona Oberski, waarin de schrijver vanuit kinderperspectief vertelt over zijn vroege jeugd in een concentratiekamp, waardoor hij de dingen anders beleeft en andere dingen beschrijft dan wanneer hij vanuit een volwassen perspectief zou kijken.

Hoogleraar Andries Baart deed onderzoek naar de vraag wat goede zorg is en wat een goede zorgverlener eigenlijk doet. Baart is de grondlegger van de theorie achter de al langer bestaande presentiebenadering. Het uitgangspunt van presentie is dat je er niet voor iemand kunt zijn als je niet mét iemand bent. Maar alleen aanwezig zijn is niet genoeg; door met toewijding een relatie op te bouwen, kun je pas gaan zien en begrijpen wat je voor de ander kunt doen en wie je daarbij voor de ander kunt zijn.

De 8 kenmerken van presentie zijn weergegeven in deze interactieve PDF en deze animatie. Meer over presentie: Stichting Presentie.

De presentiebenadering

Veel professionals zullen zich kunnen vinden in een manier van werken waarbij het echte contact en de relatie centraal staan. Toch is de dagelijkse praktijk weerbarstig. Tijdsdruk, instructies en protocollen kunnen echt contact flink in de weg staan.

Mascha heeft zelf in de jeugdzorg en het onderwijs gewerkt en ze kent die uitdagingen maar al te goed. Ze omschrijft zichzelf als een realist. ‘Ik heb niet de illusie dat het stelsel op korte termijn gaat veranderen. Maar we kunnen wél onszelf veranderen.’ Het begint volgens haar bij jezelf serieus nemen als professional. ‘Bedenk goed waarom je dit werk ooit bent gaan doen en ga daar voor staan. Durf aan te geven wat jij als professional nodig hebt om van betekenis te zijn in het leven van een ander, om verschil te kunnen maken. Je bent een mens met een professionele missie, heb ook het lef om dingen serieus anders te doen.’

Lef hebben

Mascha: ‘In de hulpverlening wordt vaak gesproken over professionele afstand, maar het zou veel meer moeten gaan over professionele nabijheid. Als we niet weten wat we moeten doen, zijn we geneigd om er mensen bij te halen en extra interventies in te zetten, in plaats van te investeren in het wezenlijke contact met de mensen over wie het gaat. Gevolg is dat die ander zijn muur alleen maar verder optrekt. Bij handelingsverlegenheid zou mijn belangrijkste vraag aan je zijn: ben je nog professioneel nabij genoeg?’

‘Ik heb niet de illusie dat het stelsel snel gaat veranderen. Maar we kunnen wél onszelf veranderen

‘Aansluiten bij de ander hoeft niet per se veel tijd te kosten, het gaat vooral om de rust nemen om het contact op te bouwen. Kies ook bewust een goede locatie, en denk vooraf na over het onderwerp. Verdiep je bijvoorbeeld in wat een jongere leuk vindt om te doen zodat je een gespreksstarter hebt. En bedenk in welke vorm je het gesprek wilt gaan voeren, bijvoorbeeld tijdens een wandeling.’

Professionele nabijheid

‘Als professional zet je de eerste stap die ertoe moet leiden dat iemand zijn verhaal vertelt. Wordt het ingewikkeld, dan moet je teruggaan naar jezelf, naar wat het met jou doet en of er bij jou iets in de weg zit om dat contact en die verbinding aan te gaan,’ zegt Mascha.

In die zelfbewuste houding kun je volgens haar groeien. ‘Het is om te beginnen erg belangrijk om te weten hoe je eigen muurtje is opgebouwd. Wat gebeurt er bij jou op het moment dat jij een verhaal hoort waar je zelf heel erg van schrikt? Als jij geschrokken bent, is het veel moeilijker om open naar een verhaal te luisteren. En dat voelen kinderen en ouders.’

Mascha vervolgt: ‘Weet wie je bent, wat jouw triggers en valkuilen zijn, en kies ervoor om dit stuk het contact niet te laten verstoren. Dat vraagt van je dat je eerlijk en kwetsbaar durft te zijn. En als iets jou extra raakt door je eigen geschiedenis, kun je soms beter een collega vragen om dat gesprek te voeren.’

Ken jezelf

‘Van hart tot hart’ (Bron: Mascha Struijk)

In het contact tussen twee mensen zitten altijd filters, door Mascha ook wel muurtjes genoemd. We hebben allemaal ons eigen, denkbeeldige muurtje, opgebouwd uit normen en waarden, patronen, valkuilen en triggers. ‘De snelste en meest effectieve manier om een ander te bereiken is door eerst je eigen muurtje te laten zakken en daarna op het muurtje van de ander te kloppen. En één keer kloppen is soms niet genoeg. Je moet het blijven proberen, ook als de ander zich onaangenaam gedraagt.’

Dat blijkt ook uit de gesprekken die Mascha voerde met ervaringsdeskundigen, volwassenen die opgroeiden in onveiligheid. ‘De professionals naar wie zij zich hadden durven openstellen, bleken mensen die het echt wilden begrijpen en die achter hun ingewikkelde gedrag keken. Het waren ook mensen die niet altijd de protocollen volgden, een bepaalde eigenwijzigheid hadden.’

Eén keer kloppen is soms niet genoeg

Het begint dus allemaal bij jezelf. ‘Als je verwacht dat iemand iets gaat delen wat heel kwetsbaar voelt, dan moet je vanuit je mens-zijn naar de ander uitreiken. Laat iets van jezelf zien en toon oprechte interesse in de ander. Mensen vertellen kwetsbare dingen niet aan een robot, of aan iemand die op onderzoek uit is. Het vraagt om een bepaalde basishouding, los van welke vragen je stelt.

Je denkt te weten wat het beste is.
Alternatief: vertel niet wat er moet gebeuren of hoe jij denkt dat het in elkaar steekt, maar wees nieuwsgierig naar wat de ander te zeggen heeft.

Je wilt direct handelen of oplossen.
Alternatief: neem de rust om te investeren in de relatie. Laat de regie zoveel mogelijk bij de kinderen en ouders.

Je vindt het erger dan de persoon zelf. Je gaat dan te snel voor de ander. Het kan kinderen zelfs terughoudender maken, want ze willen niet dat jij van slag raakt door hun verhaal.
Alternatief: luister naar het verhaal zoals de ander dat vertelt en beleeft.

Je hebt alleen aandacht voor het probleem.
Alternatief: probeer de ander echt te leren kennen en je in hem of haar te verdiepen.

?

Waar gaat het mis?

In contact met kinderen en ouders gaat het volgens Mascha Struijk vaak mis op deze punten:

Maar wat moet je dan wél doen in zo’n onveilige situatie? Mascha: ‘Stel jezelf de vraag: kan ik het zélf misschien niet verdragen dat dit kind straks weer naar huis gaat? Dat is niet makkelijk, maar je doet kinderen en ouders ook geen recht door in actie te komen omdat jij de realiteit niet aankunt. Dat betekent overigens niet dat je niks moet doen. En soms moet je wel ingrijpen. Maar écht contact gaat over de regie zoveel mogelijk bij het kind of de ouder laten. Over luisteren zonder direct in actie te komen, ook als je moet ingrijpen.’

‘Echt contact gaat over luisteren zonder direct in actie te komen

Mascha Struijk

Ze is initiatiefnemer van Professional vanuit je hart. Ze traint jeugdzorgwerkers en anderen in het sociaal domein en inspireert professionals en organisaties om op een nieuwe en duurzame manier naar de (jeugd)zorg en hulpverlening te kijken. Mascha schreef het boek In 10 stappen Professional vanuit je hart, over hoe je als professional meer verschil kunt maken door dichter bij jezelf te komen.

Je verliest als professional - onbedoeld – makkelijk het contact met een ouder of kind doordat je verstrikt raakt in je eigen twijfels of zorgen, zegt trainer Mascha Struijk. Ze pleit voor een andere basishouding in gesprekken: ‘Laat eerst je eigen muurtje zakken.’

‘Je bent in de eerste plaats mens’

interview

5 min.

Joëlle van den Meiracker

‘Ik zie helaas te vaak gebeuren dat professionals - ongewild en onbedoeld - een kind of ouder toch een beetje in de steek laten,’ zegt Mascha Struijk. Natuurlijk liggen onderwerpen als kindermishandeling en onveilig opgroeien altijd gevoelig en komen er veel emoties bij los. Ook komt er vaak angst bij kijken, en schaamte. Om toch in gesprek te kunnen gaan, moet je laten merken dat je bereid bent om écht te luisteren, vindt Mascha. ‘Als je alleen maar komt vertellen wat er - volgens jou - moet gebeuren en wat zij moeten doen, dan vergroot dat de angst en gaan mensen op slot.’

We vinden het vaak lastig te verdragen dat een kind in een onveilige situatie zit en gaan soms - vanuit onze ‘reddersreflex’ - te snel over tot handelen, merkt Mascha. Ter illustratie geeft ze een voorbeeld van een meisje dat net seksueel misbruik onthuld heeft. ‘De alarmbellen gaan direct af en alle aandacht gaat dan naar handelen, acties uitzetten, telefoontjes plegen. Maar het contact met dit meisje, echt naar haar luisteren, met haar in gesprek gaan over wat dit voor haar betekent en wat zij zelf wil, dát gaat allemaal verloren.’

Mascha is kritisch over dat reddersreflex. ‘Je neemt daarmee de regie volledig af van kinderen of de ouders en bereikt zo niet wat je het liefst voor hen wil, namelijk dat ze zich gesteund voelen en zo goed mogelijk begeleid worden om met de ingewikkelde situatie waarin ze zitten om te gaan. Bovendien heeft ons redden vaak nadelige gevolgen, ook op de langere termijn; het alternatief voor thuiswonen is soms óók onveilig. Verder wordt er te weinig stilgestaan bij wat het betekent voor kinderen als jeugdzorg stopt bij 18 jaar.’

Augeo Magazine: Hét online tijdschrift over veilig opgroeien

Professionals en beleidsmakers bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen, onderzoeken, dilemma’s en besluiten rond de veiligheid van kinderen. Dat doet Augeo Foundation al 15 jaar met onder andere e-learnings, bijeenkomsten en Augeo Magazine. Ons magazine verschijnt 5x per jaar. Meld je aan om gratis abonnee te worden.
Volledig scherm