• ZonMw: Valesca Kuling (gasthoofdredactie)

 • Augeo: Edith Geurts (hoofdredactie en coördinatie)

 • Advies: Marlies Star en Marga Haagmans

 • Teksten: Mariëlle van Bussel, Annemarie van Dijk, Ditty Eimers, Edith Geurts, Valesca Kuling, Jessica Maas, Ellen de Ruiter, Annette Wiesman

 • Eindredactie: Hanneke Karssen

 • Ontwerp en opmaak: NR Grafisch Ontwerp

Over Augeo

Over ZonMw

Aan dit nummer werkten mee:

Augeo Foundation wil dat kinderen met liefde en in veiligheid opgroeien. Daarom versterken we professionals, beleidsmakers en vrijwilligers om kindermishandeling en huiselijk geweld zo snel en doeltreffend mogelijk aan te pakken. Met online scholing en ervaringen van de Jongerentaskforce versterken we professionals. We organiseren steun voor kinderen, en doen samen met gemeenten onderzoek naar de aanpak van kindermishandeling.

ZonMw investeert in onderzoek en innovaties om bij te dragen aan kennis en kunde van professionals die zich bezighouden met preventie en opvoed- en jeugdhulp voor kinderen en gezinnen. Zodat kinderen en jongeren veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Dat gebeurt via uiteenlopende programma’s. Deze bestrijken een heel scala aan maatschappelijke onderwerpen. Van kindermishandeling tot leefstijl. En van opvoedingsondersteuning tot ernstige gedragsproblemen.

Dit Augeo magazine is een gezamenlijke editie van Augeo Foundation en ZonMw.

 • ZonMw: Valesca Kuling (gasthoofdredactie)

 • Augeo: Edith Geurts (hoofdredactie en coördinatie)

 • Advies: Marlies Star en Marga Haagmans

 • Teksten: Mariëlle van Bussel, Annemarie van Dijk, Ditty Eimers, Edith Geurts, Valesca Kuling, Jessica Maas, Ellen de Ruiter, Annette Wiesman

 • Eindredactie: Hanneke Karssen

 • Ontwerp en opmaak: NR Grafisch Ontwerp

Aan dit nummer werkten mee:

Augeo Foundation wil dat kinderen met liefde en in veiligheid opgroeien. Daarom versterken we professionals, beleidsmakers en vrijwilligers om kindermishandeling en huiselijk geweld zo snel en doeltreffend mogelijk aan te pakken. Met online scholing en ervaringen van de Jongerentaskforce versterken we professionals. We organiseren steun voor kinderen, en doen samen met gemeenten onderzoek naar de aanpak van kindermishandeling.

Over Augeo

ZonMw investeert in onderzoek en innovaties om bij te dragen aan kennis en kunde van professionals die zich bezighouden met preventie en opvoed- en jeugdhulp voor kinderen en gezinnen. Zodat kinderen en jongeren veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Dat gebeurt via uiteenlopende programma’s. Deze bestrijken een heel scala aan maatschappelijke onderwerpen. Van kindermishandeling tot leefstijl. En van opvoedingsondersteuning tot ernstige gedragsproblemen.

Over ZonMw

Dit Augeo magazine is een gezamenlijke editie van Augeo Foundation en ZonMw.

Magazine over veilig opgroeien

Professionals en beleidsmakers bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen, onderzoeken, dilemma’s en besluiten rond de veiligheid van kinderen. Dat doet Augeo al 10 jaar met onder andere e-learnings, bijeenkomsten en Augeo magazine. Ons magazine verschijnt 5x per jaar. Meld je aan om gratis abonnee te worden.
Volledig scherm